KOZJE GRAD PODSREDA

Ogled gradu Podsreda

Grad Podsreda je eden najbolje ohranjenih in kvalitetno oblikovanih gradov na naših tleh. Leži na območju mogočne fevdalne posesti, ki jo je imela na Kozjanskem grofica Hema Breže-Selška, na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda.

Grad Podsreda – najbolj grajski med gradovi na Slovenskem

Gradu Podsreda, »najbolj grajskemu med gradovi na Slovenskem«, pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih tridesetih letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec dogajanja in celostne ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda živi polno in bogato življenje zlasti v toplejših mesecih, ko se na gradu odvijajo številne prireditve, na katerih se predstavljajo domači in tuji umetniki.
Ogledali si boste grajske prostore, renesančno dvorano, stalno slikarsko razstavo Franceta Slane, stalno zbirko stekla iz nekdanjih glažut, grajsko ječo in kuhinjo, grajsko klet, kjer si lahko ogledate predstavitev zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka ter grajsko podstrešje in galerije, kjer gostijo številne razstave priznanih domačih in tujih umetnikov. Renesančna dvorana je tudi uradni poročni prostor.
Na gradu Podsreda nudijo tudi možnost ogleda video predstavitve naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka, nakupa lokalnih izdelkov in spominkov v trgovinici, degustacije soka, najema grajske kuhinje in renesančne dvorane ter izvedbe kulturnih dnevov.

TIC-zanimivosti-galerija-GradPodsreda2-1091x727