KOZJE TRG PODSREDA IN SLOVENSKO-BAVARSKA HIŠA

Ogled srednjeveškega trga Podsreda z zanimivostmi

Ogled srednjeveškega trga Podsreda s prangerjem, rastlinsko čistilno napravo, prestolom Carjeviča in cerkvijo sv. Janeza Krstnika. Sledi ogled Slovensko-bavarske hiše s kipom Antona Aškerca in občasnimi razstavami. Na upravi Kozjanskega parka nudijo možnost: ogleda video predstavitve naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka, nakup lokalnih izdelkov in spominkov v trgovinici ter degustacijo soka.

Srednjeveški trg Podsreda vabi…

Ogledali si boste srednjeveški trg Podreda. Kot trg se prvič omenja leta 1377 z običajnimi trškimi pravicami in privilegiji, na kar spominja še danes ohranjen sramotilni steber – pranger. Današnja Podsreda je zanimiva trška naselbina s tradicionalno trško parcelacijo. Tlorisna zasnova naselja ima lijakasto obliko. Osrednjo ulico z obeh strani obrobljajo trške hiše, ki so z daljšo stranico obrnjene na trški prostor in tako tvorijo “fasadni “ plašč trga. S svojo lego v prostoru sodi med nekaj izbranih območij izjemnih kulturnih krajin. Naselje ima status kulturnega spomenika. Po bližnji okolici Podsrede nas pelje pešpot Podsreda, ki povezuje naravne in kulturne zanimivosti, en odcep pešpoti vodi po gozdu do gradu Podsreda.

TIC-zanimivosti-galerija-TrgPodsreda1-1091x727