PODČETRTEK U ZELENOJ SHEMI SLOVENSKOGA TURIZMA

TIC-zelena-shema-MinoritskiSamostan-1091x727

 

Općina Podčetrtek pridružila se destinacijama koje su se prijavile na treći nacionalni poziv Slovenske turističke organizacije za pospješivanje uvođenja održivog poslovanja u turizmu pod nazivom Zelena shema slovenskog turizma – Slovenia Green. Shema do danas spaja 18 destinacija i 10 ponuđača s uspješno dobivenim znakom Slovenia Green.

Zelena shema slovenskog turizma (ZSST) cjelovito je dizajniran nacionalni sustav za pospješivanje razvoja održivog turizma u Sloveniji na svim stupovima održivog razvoja, ekološkom, društvenom i ekonomskom. Shema čiji je vlasnik Slovenska turistička organizacija namijenjena je destinacijama i ponuđačima turističkog smještaja i turističkim agencijama.

U općini Podčetrtek pridružili smo se destinacijama koje svoje održivo poslovanje na području turizma ocjenjuju međunarodnim alatima Green Destinations Standard i ETIS, što će nam omogućiti i nacionalnu i međunarodnu usporedivost i vidljivost. Na putu do znaka Slovenia Green, koji će pretpostavlja se trajati do kraja ove godine putem različitih aktivnosti prikupljat ćemo podatke o održivosti našega turističkog razvoja i osvješćivati lokalno stanovništvo, gospodarstvo, posjetitelje i ostale dionike o važnosti održivog turizma.

Odmah nakon ulaska u shemu u destinaciji smo odredili koordinatora Boštjana Misja koji će biti odgovoran za provedbu cijelog postupka i sastavili zelenu ekipu koja će koordinatoru pomoći kod prikupljanja podataka te pripreme i provedbe potrebnih mjera.

Putem sveobuhvatno vođenog postupka do kraja godine dobit ćemo detaljan uvid u održivost naše destinacije u području turizma i oznaku Slovenia Green Destination zlatne, srebrne ili brončane boje. U prvoj polovini iduće godine uz pomoć utvrđenih smjernica pripremit ćemo i akcijski plan mjera kojima ćemo nastaviti poboljšavati održivo poslovanje u destinaciji.

Znakom Slovenia Green Destination pozicionirat ćemo se na slovenskom, europskom i globalnom tržištu kao destinacija prijateljska za okoliš i društvo.

Zelena (ekološki i društveno odgovorna) destinacija nije nešto što je projekt, zadatak ili odgovornost isključivo turističke zajednice. To je nešto što možemo postići svi zajedno – svi dionici u destinaciji, u javnom, nevladinom, i u privatnom sektoru – i to ne samo u turizmu nego u svim područjima djelovanja. U tom su procesu ključni i svi oni koji u destinaciji žive. Iznimno je važno prije svega da je destinacija ugodna i prijateljska za sve koji ovdje žive i rade. Time će biti takva i za one koji je posjete.

ŽELITE LI IM SE PRIDRUŽITI I VI? Više informacija: www.slovenia.info

Analiza anket:

Analiza ankete za domaćine

Analiza ankete za posjetitelje

Analiza turisticko gospodarstvo