VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA PODČETRTEK

Dobitnici arhitektonske nagrade

U listopadu 2011. u Kolnu na IAKS kongresu i FSB međunarodnom sajmu svečano dodijeljena su priznanja za rekreacijske, sportske i bazenske komplekse. Među 26 dobitnika iz cijelog svijeta Podčetrtek se pojavio čak dvaput: arhitekti Milan Tomac i Dean Lah primili su nagradu za Višenamjensku sportsku dvoranu Podčetrtek i Wellness Orhidelio.