Obnova internetske stranice

O PROJEKTU OBNOVE INTERNETSKE STRANICE TURIZAM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE

Logotipi sponzorjev

 

Obnovljenom web-stranicom osim davanja odgovarajućih i turistički relevantnih informacija ostvarujemo ponajprije uvjete za prodaju lokalnih proizvoda i usluga. Potičemo prodaju lokalnoga i poboljšavamo uvjete za promociju i marketing.

Na našem području postoji mnogo turističkih proizvoda koji se zbog premalo sredstava uloženih u promidžbu i prodaju ne razvijaju i dostižu svoje potencijale. Dugoročni je cilj projekta zadovoljstvo turista koji će upoznati nešto novo i autentično te povećanje zadovoljstva ponuđača i proizvođača  koji će lakše samostalno promicati i prodavati svoju ponudu.

Ponuđačima među ostalim omogućujemo da osim segmenta skupina sve više obuhvaćaju potencijalne individualne goste, što je moguće samo prodajom njihovih proizvoda i usluga izravno putem internetske trgovine. Projektom tako spajamo turističku ponudu općina Podčetrtek, Bistrica ob Sotli i Kozje u prodajnu cjelinu.

Glavne djelatnosti obavljene u okviru aktivnosti obnove internetske stranice u skladu s praćenjem ciljeva projekta:

  1. uspostava ljepšeg i privlačnijeg dizajna za korisnike
  2. mogućnost bržeg i preglednijeg traženja informacija pomoću filtara
  3. uspostava mogućnosti upita i/ili kupnje turističkih ponuda (doživljaji, smještaj, događaji)
  4. uspostava interaktivne karte
  5. uspostava internetske trgovine
  6. uspostava marketinga putem e-pošte
  7. bolje i modernizirano digitalno korisničko iskustvo
  8. uvođenje nove tehnologije zbog osiguravanja sigurnosti i lakše održavanje internetske stranice.

 

Više o projektu i izvorima sufinanciranja:

Europska komisija, ruralni razvoj

LAS Obsotelje i Kozjansko 2014-2020

Program ruralnog razvoja Republike Slovenije 2014-2020