Prenova spletne strani

O projektu prenove spletne strani TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE

Logotipi sponzorjev

 

S prenovljenim spletnim mestom, poleg podajanja ustreznih in turistično relevantnih informacij, ustvarjamo predvsem pogoje za prodajo lokalnih izdelkov in storitev. Spodbujamo prodajo lokalnega in izboljšujemo pogoje za promocijo in trženje.

Na našem področju obstaja mnogo turističnih produktov, ki se zaradi premalo sredstev vloženih v promocijo in prodajo ne razvijejo in dosežejo svojega potenciala. Dolgoročni cilj projekta je torej povečano zadovoljstvo turistov, ki bodo spoznali nekaj novega in avtentičnega ter povečanje zadovoljstva ponudnikov in proizvajalcev, ki bodo lažje samostojno tržili in prodali svojo ponudbo.

Ponudnikom med drugim omogočamo, da poleg segmenta skupin, zajamejo še vse potencialne individualne goste, kar je možno le s prodajo njihovih izdelkov in storitev direktno preko spletne trgovine. S projektom tako združujemo turistično ponudbo Občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli ter Kozje v prodajno celoto.

Glavne dejavnosti izvedene v okviru aktivnosti prenove spletnega mesta v skladu z zasledovanjem ciljev projekta:

  1. vzpostavitev uporabniško prijaznejšega in privlačnejšega dizajna,
  2. možnost hitrejšega in preglednejšega iskanja infomacij preko filtrov,
  3. vzpostavitev možnosti povpraševanja in/ali nakupa turističnih ponudb (doživetja, nastanitve, dogodki),
  4. vzpostavitev interaktivnega zemljevida,
  5. vzpostavitev spletne trgovine,
  6. vzpostavitev e-poštnega marketinga,
  7. uporabniško boljša in modernizirana digitalna izkušnja,
  8. uvedba nove tehnologije zaradi zagotavljanja varnosti in lažje vzdrževanje spletnega mesta.

 

Več o projektu in virih sofinanciranja:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020