Javne informacije

ZELENO ODKRIVANJE DESTINACIJE

sreda, 01. marec 2023

Potujte zeleno po destinaciji Podčetrtek.

Preberi več

TRAJNOSTNO POROČILO 2020 - 2022

sreda, 15. februar 2023

Destinacija Podčetrtek, ki sledi nacionalnim trendom razvoja turizma in je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in oblikovanju 5* butičnih turističnih doživetij, turistom med počitnikovanjem omogoča aktivno in zdravo življenje v objemu »zelene« narave, doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru.

Preberi več

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

sreda, 15. februar 2023

Spoznajte Zeleno shemo slovenskega turizma.

Preberi več

OBISK OBREMENJENIH OBMOČIJ

sreda, 15. februar 2023

Nasveti za obisk destinacije Podčetrtek.

Preberi več

LOČEVANJE ODPADKOV

sreda, 15. februar 2023

Glavna ovira pri recikliranju je razumevanje procesa. To pomeni vedeti, kje in kaj reciklirati. Vsako mesto ima svoje predpise in postopke za recikliranje, zato smo za vas pripravili napotke za pravilno ločevanje.

Preberi več

POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ DESTINACIJE PODČETRTEK ZA LETO 2022

sobota, 21. januar 2023

Podeljujejo se priznanja destinacije Podčetrtek

Preberi več

TERME OLIMIA PREJELE TRAJNOSTI ZNAK GREEN KEY

ponedeljek, 01. avgust 2022

Green key zdaj v Termah Olimia

Preberi več

VAŠE MNENJE ŠTEJE - ANKETNI VPRAŠALNIKI

torek, 17. maj 2022

Pomagajte izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja naše destinacije.

Preberi več

Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino in Ukrajinske begunce

sreda, 09. marec 2022

Vabljeni, da stopimo skupaj in pomagamo Ukrajini

Preberi več

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO

ponedeljek, 22. marec 2021

Vabljeni, da se udeležite čistilne akcije v Občini Podčetrtek

Preberi več

POZIV K ODDAJI PREDLOGOV RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA OBMOČJE OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

četrtek, 18. marec 2021

Oddaja predlogov razvojnih projektov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027.

Preberi več

POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA STORITEV STROŠKI IZVEDBE USPOSABLJANJ

četrtek, 22. oktober 2020

Javni razpisa o sofinanciranju operacije Digitalno inoviranje kulture dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma in gostinstva v destinaciji Podčetrtek.

Preberi več

POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA STORITEV STROŠKI OBLIKOVANJA NOVIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV

sreda, 16. september 2020

Javni razpis o sofinanciranju operacije Digitalno inoviranje kulture dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma in gostinstva v destinaciji Podčetrtek.

Preberi več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

petek, 10. julij 2020

DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI, ki ga razpisuje naročnik Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek.

Preberi več

ČEZMEJNI PROJEKT

ponedeljek, 25. maj 2020

Razvojna agencija Sotla. S partnerji nadaljujejo s čezmejnim projektom 'Ride&Bike 2'. Obsotelje in Kozjansko. Uredili bodo tri interpretacijske točke, trasirali in digitalizirali dve poti, destinacijo pa promovirali na turističnih borzah in posneli video.

Preberi več

HOSTEL GABRONKA URADNO PREVZELI MLADI

ponedeljek, 25. maj 2020

Mladi v Bistrici ob Sotli so na novo urejen hostel Gabronka na slovesnosti ob koncu tedna pre-vzeli v upravljanje. V zadnjem letu so, po obnovi objekta s strani občine, mladi vanj vložili ogromno prostovoljnega dela in ga uredili, izvajajo tudi solidarnostni projekt 'čudežni vrt', v ka-terem urejajo okolico.

Preberi več

KAZALNIKI RAZVOJA

nedelja, 05. januar 2020

Turizem v destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje je gospodarska panoga, ki uspešno povezuje gospodarski, civilni in javni sektor destinacije z namenom ekonomsko uspešne, družbeno in okoljsko vzdržne rabe kulturnih in naravnih virov. Vsi udeleženci v turizmu turistične vire rabijo odgovorno in s tem prispevajo k zadovoljstvu vseh vključenih v turizem.

Preberi več

MODERNIZIRANA PREGRADA VONARJE

petek, 06. december 2019

Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode sta v sklopu mednarodnega projekta 'Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vo-narje' zaključila modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, s čimer je zagotovljena zmanj-šana poplavna ogroženost v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje. Kljub modernizirani pregradi pa bo korakov do uresničitve sanj o napolnjenem Vonarskem jezeru potrebno še veli-ko.

Preberi več

SANACIJA PLAZU V PRISTAVI PRI LESIČNEM

petek, 29. november 2019

Na obrobnem delu občine Podčetrtek so sanirali plaz in uredili pripadajočo cestno infrastrukturo, ki je za okoliške prebivalce tolikšnega pomena, da so pripravili simbolno otvoritev, s katero so se želeli zahvaliti županu in Občini Podčetrtek za izvedena dela, ki bodo pripeljala k boljše-mu življenju v kraju.

Preberi več

OTVORITEV GRAJSKE POTI

petek, 18. oktober 2019

V sklopu enomesečne obeležitve Praznika kozjanskega jabolka so v Podsredi v sklopu projekta Life naturaviva svojemu namenu predali interaktivno Grajsko pot Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda.

Preberi več

OTVORITEV EMINE TEMATSKE POTI

petek, 18. oktober 2019

V občini Podčetrtek so namenu predali urejeno Emino tematsko pot v dolžini 2,6 km, ki se zač-ne na koncu vasi Pristava, se vzpne do cerkve sv. Eme in se nato spusti do Vonarskega jezera ter je sestavni del Emine romarske poti.

Preberi več

SLAVNOSTNI PREVZEM PRIZNANJA EDEN

petek, 27. september 2019

V Podčetrtku je bilo v sklopu občinskega praznika dvojno slavje. Poleg slavnostne seje je De-stinacija Podčetrtek, ki obsega občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje prejela priznanje Evropske destinacije odličnosti 2019.

Preberi več

PRENOVLJENA ZOBNA AMBULANTA IN NOVO PATRONAŽNO VOZILO

sobota, 21. september 2019

Občina Kozje in JZ ZD Šmarje pri Jelšah sta v Zdravstveni postaji Kozje svojemu namenu pre-dali celovito obnovljeno zobno ambulanto z novim pohištvom in novimi napravami, prav tako pa so v sklopu ureditve poskrbeli še za obnovo stopnišča pri vhodu v Zdravstveni dom Kozje, prepleskali so zidove skupnih prostorov, direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah pa je ob tem do-godku namenu in patronažni službi predala novo službeno vozilo.

Preberi več

OBNOVITEV CESTNEGA ODSEKA V ŠKOFJI GORI

petek, 30. avgust 2019

Občina Podčetrtek vseskozi veliko vlaga v cestno infrastrukturo, vendar zaradi obilice dela vseh obnovljenih in urejenih cest uradno ne predajajo svojemu namenu. Uradno pa so v sklo-pu Lovrenčevega namenu predali 700 metrov dolg cestni odsek skozi Škofjo Goro.

Preberi več

PODČETRTEK - DESTINACIJA ODLIČNOSTI

petek, 09. avgust 2019

Destinacija Podčetrtek je primer dobre prakse uspešnega in učinkovitega povezovanja treh ob-čin v slovenskem turizmu in hkrati primer dobre prakse na področju povezovanja deležnikov znotraj destinacije Podčetrtek. Posebno pozornost namenja trajnostnemu razvoju, kar dokazuje tudi zlati znak Slovenia Green, ki ga je destinacija pridobila v okviru Zelene sheme slovenske-ga turizma, tokrat pa ji je bil dodeljen še naziv Evropske destinacije odličnosti 2019.

Preberi več

OTVORITEV STOLPA ZDRAVJA IN VESELJA NA RUDNICI

petek, 12. julij 2019

Na Rudnici v Podčetrtku so odprli 40 metrov visok razgledni stolp Zdravja in veselja, s katerega se ob fantastič-nem razgledu vidi bližnja in daljna okolica. Vrednost investicije znaša 210.000 evrov, občina pa jo je financirala izključno iz denarja, zbranega iz plačanih turističnih taks.

Preberi več

PODČETRTEK - NAJVEČJI BISER

petek, 05. julij 2019

Revija Moje finance je že četrto leto izbirala 30 turistično najbolj vročih občin. Največji turistični biser je Bled, Podčetrtek pa se je uvrstil na 5. mesto.

Preberi več

PODPIS POGODBE ZA TRAJNO MOBILNO OBSOTELJE

sobota, 15. junij 2019

Župan občine Podčetrtek Peter Misja in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič sta skupaj z Multimedijsko hišo Ibis iz Ljubljane podpisala pogodbo za vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina v skupni vrednosti 134.378 evrov.

Preberi več

100.000 KRAT VEČ VREDNO

petek, 31. maj 2019

To je Dobrodelna zgodba. In take imamo najraje. Velikokrat se vprašamo, kaj družbeni mediji pravzaprav doprinesejo k razvoju družbe. Imamo od njih korist ali samo izgubljamo čas?

Preberi več

NOVA PEDIATRIČNA AMBULANTA

petek, 24. maj 2019

V Podčetrtku so se veselili nove nadstandardne, a hkrati osnovne pridobitve, nove pediatrične ambulante, s katero bodo zagotovili boljšo zdravstveno oskrbo otrok.

Preberi več

VISOKO PRIZNANJE DESTINACIJI PODČETRTEK

petek, 15. marec 2019

V Berlinu je pretekli teden potekala ena najpomembnejših svetovnih turističnih borz, kjer sta občini Podčetrtek in Rogaška Slatina prejeli prestižni priznanji uvrstitve med 25 najboljših v Evropi na področju odgovornega turizma.

Preberi več

TRAJNOSTNO POROČILO 2017-2020

petek, 15. marec 2019

Destinacija Podčetrtek, ki sledi nacionalnim trendom razvoja turizma in je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in oblikovanju 5* butičnih turističnih doživetij, turistom med počitnikovanjem omogoča aktivno in zdravo življenje v objemu »zelene« narave, doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru.

Preberi več

PODPIS POGODBE ZA UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

petek, 08. marec 2019

Občina Podčetrtek bo v letošnjem letu skupaj s partnerji v projektu uredila Emino tematsko pot v skupni izmeri 2,610 kilometra. Župan Podčetrtka Peter Misja je z direktorjem podjetja Tegar, Tomom Ilijašem, ki bo izvajalec gradbenih del, podpisal pogodbo v vrednosti 157.000,00 EUR.

Preberi več

ZELENI NAPOTKI

sobota, 15. september 2018

Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba zelene prihodnosti. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem pa si želimo gostiti zeleno naravnane turiste.

Preberi več

NAVODILA ZA ZMANJŠANJE ODPADNE HRANE

sreda, 15. avgust 2018

Na svetu se zavrže kar tretjina vse pridelane hrane. S hrano, ki jo zavržemo, zavržemo tudi delo (čas, znanje) in energijo, ki sta bila vložena v pripravo hrane. Poleg družbenega in ekonomskega vidika, je pomemben tudi okoljski vidik ravnanja z odpadno hrano.

Preberi več

ZMANJŠANJE STROŠKOV ENERGIJE

sreda, 15. avgust 2018

Električna energija je eden od temeljnih virov življenja. Brez elektrike bi se lahko poslovili od vseh elektronskih naprav, ki nam lajšajo življenje. Ker se žal elektrika stalno draži, kar nam nazorno prikaže mesečni račun od izbranega ponudnika, lahko sami pripomoremo k zmanjšanju porabe električne energije, tako, da upoštevamo nekaj nasvetov.

Preberi več

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

sreda, 15. avgust 2018

Dandanes je ločevanje odpadkov vedno bolj aktualna tema, ki lahko pomembno pripomore k reševanju problema prevelike količine odpadkov. Letno nastaneta na svetu okoli 2,12 milijardi ton odpadkov. Našem okolju in naravi lahko veliko pomagamo s tem, da začnemo s pravilnim ločevanjem odpadkov že pri sebi doma.

Preberi več

OKP - PITNA VODA

sreda, 15. avgust 2018

Približno 70 odstotkov zemeljske površine pokrivajo oceani, ki skupaj vsebujejo kar 97 odstotkov planetarne vode. Voda je življenjskega pomena za vsa živa bitja in predstavlja približno dve tretjini našega telesa. Pitna voda je vir življenja, brez zdravju škodljivih snovi in povzročiteljev bolezni z ustrezno vsebnostjo mineralov.

Preberi več

AKCIJSKI NAČRT

sreda, 15. avgust 2018

Z akcijskim načrtom želimo izboljšati stanje trajnostnega razvoja na naši destinaciji.

Preberi več

INVESTICIJE PODČETRTEK

petek, 02. marec 2018

V Občini Podčetrtek nikoli ne počivajo. Kljub zimskim mesecem so zaključili s čistilno napravo in kanalizacijskim sistemom pri Sveti Emi, postavili so tri električne polnilnice, dokončno sanirali plaz v Zaborovcu ter podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarke v Cmereški Gorci.

Preberi več

UKREPI V PRIMERU NESREČ

četrtek, 15. junij 2017

V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajine in doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje avtentičnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.

Preberi več

PODČETRTEK V ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA

torek, 13. junij 2017

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

Preberi več

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.