SLAVNOSTNI PREVZEM PRIZNANJA EDEN

Objavil/a Visit Podcetrtek | 27. 09. 2019 |

V Podčetrtku je bilo v sklopu občinskega praznika dvojno slavje. Poleg slavnostne seje je De-stinacija Podčetrtek, ki obsega občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje prejela priznanje Evropske destinacije odličnosti 2019.

Evropska komisija je za letošnjo krovno tematiko izbora Evropskih destinacij odličnosti (EDEN) določila temo 'Turizem dobrega počutja'. Strokovno komisijo pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja je med finalistkama letošnjega izbora Dolenjsko in Podčetrtkom bolj prepričala Destinacija Podčetrtek.

Slavnostne podelitve, ki je potekala v sklopu občinskega praznika občine Podčetrtek, se je poleg domačina, gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, udeležila tudi direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, ki je pred podelitvijo dejala: »Izjemno sem vesela, da podeljujemo že osmo priznanje Evropske destinacije odličnosti v Sloveniji. Projekt Evropske destinacije odličnosti je leta 2006 zasnovala Evropska komisija z namenom povečanja prepoznavnosti destinacij, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno odgovorni turizem. Evropske destinacije odličnosti predstavljajo največjo evropsko platformo za promocijo in razvoj trajnostnega turizma za izobraževanje in povezovanje. Na Slovenski turistični organizaciji smo na projekt EDEN še posebej ponosni, saj je to prvi projekt, s katerim smo leta 2008 začeli promovirati in razvijati trajnostni turizem v Sloveniji. Tistega leta smo zasnovali prve strateške usmeritve zelenega turizma. Od takrat pa vse do danes se je Slovenija razvila v vodilno destinacijo na področju trajnostnega turizma. Oblikovala je edinstven nacionalen program Zeleno shemo slovenskega turizma, za razvoj katere je prejela številne nagrade in priznanja. Pred tremi leti pa je Slovenija postala prva zelena destinacija na svetu in to smo dosegli zato, ker smo vsi skupaj verjeli v zgodbo zelene Slovenije, ker imamo Slovenijo radi in ker jo čutimo.«

V obrazložitvi direktorja SSNZ Iztoka Altbauerja, zakaj Destinaciji Podčetrtek priznanje Evropske destinacije odličnosti, je bilo slišati: »Celovita turistična ponudba Destinacije Podčetrtek obsega različne turistične produkte, ki nagovarjajo različne segmente gostov. Destinacija je bila desetletja znana predvsem po ponudbi programov zdravja in dobrega počutja v Termah Olimia, ki so jo nadgrajevale v skladu s trendi in pričakovanji gostov. Tovrstno ponudbo zdaj nudijo tudi manjši ponudniki, s čimer nagovarjajo goste, ki si želijo bolj personaliziranega pristopa. Primarno ponudbo pa je destinacija obogatila in nadgradila še z drugimi zanimivi produkti, kot so tisti za aktivno preživljanje prostega časa ali za odkrivanje pestre naravne in kulturne dediščine in za okušanje kulinaričnih lokalnih specialitet. Destinacija nudi tudi izkušnjo turizma na podeželju in možnosti za vrhunska poslovna srečanja in dogodke. Destinacija Podčetrtek je primer dobre prakse uspešnega in učinkovitega povezovanja treh občin v slovenskem turizmu in hkrati primer dobre prakse na področju povezovanja deležnikov znotraj Destinacije Podčetrtek. Destinacija Podčetrtek je prva v Sloveniji, ki je na skupni seji občinskih svetov vseh treh sodelujočih občin sprejela Strategijo razvoja turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje za obdobje 2019–2023. V njej si je kot vodilo delovanja zastavila trajnostni razvoj. To je nadgradnja siceršnjega delovanja in usmerjenosti v trajnostni razvoj na tem območju. Občina Podčetrtek je bila med prvimi, ki so vstopili v certifikacijski sistem Zelena shema slovenskega turizma, v okviru katerega je prejela najvišje priznanje, zlati znak Slovenia green destination. V okviru recertificiranja pa Podčetrtek trajnostno zgodbo gradi še skupaj z občinama Bistrica ob Sotli in Kozje.«

Obe destinaciji, Podčetrtek in Dolenjska, bosta deležni intenzivne promocije s strani STO, na slavnostni seji pa sta jima mag. Maja Pak in minister Zdravko Počivalšek predala zasluženi priznanji.

Tekst in foto: Karmen Cvirn
rsz_seja_podcetrtek-11

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.