TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA

CILJI DELOVANJA:

 

  1. Promocija  turistične ponudbe celotnega turističnega območja
  2. Koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah
  3. Ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
  4. Trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja
  5. Informacijsko – turistična dejavnost
  6. Upravljanje Večnamenske športne dvorane Podčetrtek
  7. Skrb za trajnostni management na destinaciji

 

POSLANSTVO:

Turizem v destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje je gospodarska panoga, ki uspešno povezuje gospodarski, civilni in javni sektor destinacije z namenom ekonomsko uspešne, družbeno in okoljsko vzdržne rabe kulturnih in naravnih virov. Vsi udeleženci v turizmu turistične vire rabijo odgovorno in s tem prispevajo k zadovoljstvu vseh vključenih v turizem.

VIZIJA:

Turistična destinacija GIZ Podčetrtek je območje, ki raznolikim turistom omogoča aktivno in zdravo življenje ter doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru. Turistična ponudba temelji na naravi in kulturi, vključuje lokalno ustvarjene dobrine in storitve. Je visoke kakovosti, profesionalna, tradicionalna in ima pridih domačnosti, s čimer omogoča kakovostno sobivanje domačega prebivalstva in turistov. Destinacija GIZ Podčetrtek pomembno prispeva k ugledu in privlačnosti Slovenije na mednarodnih turističnih trgih.