TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA

CILJI DELOVANJA:

 

  1. Promocija  turistične ponudbe celotnega turističnega območja
  2. Koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah
  3. Ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
  4. Trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja
  5. Informacijsko – turistična dejavnost
  6. Upravljanje Večnamenske športne dvorane Podčetrtek
  7. Skrb za trajnostni management na destinaciji

 

POSLANSTVO:

Poleg promocije in  trženja turistične ponudbe destinacije je naša osnovna naloga vzpodbujanje pozitivnega odnosa domačinov do turistov. Skozi prireditve, izobraževanja in pomoč lokalnemu prebivalstvu skrbimo za njihovo zadovoljstvo. Pri delu se opiramo na trajnostna načela razvoja.

VIZIJA:

Želimo postati ena boljših turističnih destinacij Slovenije, ki je znana po naravi, možnostih kvalitetnega preživljanja časa, prijaznosti domačinov in družinam prijaznem okolju, To bomo storili z delom na dolgi rok, saj vemo, da le to prinaša avtentičnost ohranja narovo in nas same.