TURIZAM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE ZA POSPJEŠIVANJE TURIZMA

CILJEVI DJELOVANJA:

  1. promocija turističke ponude cijelog turističkog područja
  2. koordiniranje i informiranje javnosti o organiziranim priredbama u općinama
  3. osvješćivanje i poticanje lokalnog stanovništva na pozitivan odnos prema turistima i turizmu
  4. marketing turističke ponude na razini turističkog područja
  5. informacijsko-turistička aktivnost
  6. upravljanje Višenamjenskom sportskom dvoranom Podčetrtek
  7. briga o održivom upravljanju na destinaciji.

MISIJA:

Osim promocije i marketinga turističke ponude destinacije naša je osnovna zadaća poticanje pozitivnog odnosa domaćina prema turistima. Uz priredbe, edukacije i pomoć lokalnom stanovništvu brinemo se za njegovo zadovoljstvo. U radu se oslanjamo na održiva načela razvoja.

VIZIJA:

Želimo postati jedna od boljih turističkih destinacija Slovenije koja je poznata po prirodi, mogućnostima kvalitetnog provođenja vremena, ljubaznosti domaćina prijateljskom okruženju za obitelji. To ćemo postići radom na dugi rok jer znamo da samo to donosi autentičnost te čuva i prirodu i nas.