TRAJNOSTNO POROČILO 2020 - 2022

Objavil/a Visit Podčetrtek | 15. 02. 2023 |

Destinacija Podčetrtek, ki sledi nacionalnim trendom razvoja turizma in je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in oblikovanju 5* butičnih turističnih doživetij, turistom med počitnikovanjem omogoča aktivno in zdravo življenje v objemu »zelene« narave, doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru.

Naša turistična ponudba temelji na naravi in kulturi, je visoke kakovosti, profesionalna, tradicionalna in ima pridih domačnosti, s čimer omogoča kakovostno sobivanje domačega prebivalstva in turistov. Najbolj nas naredi ponosne dejstvo, da Destinacija GIZ Podčetrtek pomembno prispeva k ugledu in privlačnosti Slovenije na mednarodnih turističnih trgih.

Turizem gradimo  na osnovi termalne vode, naravnih in kulturnih danosti ter drugih izvedenih elementov turistične ponudbe (npr. doživljajski vodni park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie, Jelenov greben, grad Podsreda, Svete gore ipd.). Turistično destinacijo letno obišče okoli 105.000 turistov, kar destinacijo uvršča med 10 najbolj obiskanih destinacij Slovenije.

Destinacija GIZ Podčetrtek je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in v letu 2018 tudi prejela Zlati znak Slovenia Green. Z mnogimi zelenimi projekti smo dokazali, da kakovostno predstavljamo znak Slovenia Green in k implementaciji praks trajnostnega vedenja v turizmu spodbujamo vse deležnike v turizmu, tako tiste znotraj naše destinacije, kot tudi navzven. Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja. 

TRAJNOST NA FESTIVALU VINA IN ČOKOLADE

Cilj festivala ni le predstavitev in združevanje najboljših vinogradnikov in čokoladnic, temveč tudi razpršitev turističnih tokov v občini. Hkrati se velik poudarek daje na trajnostni usmeritvi dogodka, saj se uporabljajo reciklirani in naravni materiali s čim manjšim vplivom na okolje. Za obiskovalce je med drugim čez celoten dan festivala organiziran prevoz s turističnim vlakcem, vozil pa tudi vinski avtobus.

TIC-prireditve-FVC3-1091x727

PODPISANA POLITIKA TRAJNOSTNE ZAVEZE S PONUDNIKI

V Termah Olimia se je v organizaciji Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ odvilo srečanje turističnih ponudnikov destinacije. Na dogodku sta bili med drugim podeljeni dve priznanji, prav tako pa so podpisali listino o trajnostni zavezi destinacije, katere cilji so usmerjeni v zmanjšanje negativnih vplivov poslovanja na naravo in družbo in prispevati k dvigu stopnje trajnostnega vedenja naših partnerjev in obiskovalcev oziroma strank na destinaciji.

NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Kip vizija, d. o. o., iz Lesičnega je uspešno kandidirala na razpisu LAS Obsotelje in Kozjansko s projektom OK Ruralni servis. Gre za skupni projekt, ki ga bo Kip vizija kot prijaviteljica izvajala vzajemno s partnerjema, Društvom DMP Atomček in Kozjanskim parkom. Namen celotnega projekta je vzpostaviti pogoje za trženje treh lokalnih storitev, ki se kažejo za potrebne in zaželene na območju Kozjanskega in Obsotelja. Ob vsem tem pa bodo skrbeli za ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja narave za prihodnje rodove ter vzpostavili nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko.

KOZJANSKI PARK PREJEMNIK MEDNARODNE NAGRADE MELINA MERCOURI

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike.

kozjanski.pub_

OTVORITEV NOVEGA CENTRA ZA PROMOCIJO VINA, KULTURE IN TURIZMA NA VIRŠTANJU

Že avgusta se je v Virštanju končala prenova Banovine, ko so slavnostno otvorili Center za promocijo vin, kulture in turizma. Z investicijskimi vlaganji je Občina Podčetrtek preuredila gospodarsko poslopje banovine in tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Uredila je sodobno vinsko klet v kletnih prostorih objekta in večnamenski prostor za druženja in razstave v nadstropju. Zadnja leta zapuščena klet je tako dobila novo staro namembnost: vinsko klet in vinoteko s sodobnim enomatom, kakršnega v Sloveniji še ni zaslediti. A dela na Banovini se s tem niso zaključila, v vzporednem projektu so poskrbeli še za digitalizacijo vsebin kulturne dediščine tega okolja.
banovina(1)

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PODČETRTEK

Občina Podčetrtek je že maja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o financiranju izgradnje čistilne naprave Podčetrtek, ki bo na voljo za 5000 populacijskih enot. Vrednost sofinanciranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo znaša 1,85 milijona evrov, razliko pa bo občina zagotovila iz lastnih sredstev.  Nova čistilna naprava bo nadomestila staro, ki ne zadošča več potrebam, ki se v zadnjih letih močno povečujejo.


PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.