PODPIS POGODBE ZA UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

Objavil/a Visit Podčetrtek | 8. 03. 2019 |

Občina Podčetrtek bo v letošnjem letu skupaj s partnerji v projektu uredila Emino tematsko pot v skupni izmeri 2,610 kilometra. Župan Podčetrtka Peter Misja je z direktorjem podjetja Tegar, Tomom Ilijašem, ki bo izvajalec gradbenih del, podpisal pogodbo v vrednosti 157.000,00 EUR.

Podpisali pogodbo za ureditev Emine tematske poti

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije 'Emina tematska pot' kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014–2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Cilj operacije ureditve Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov, in sicer Emine tematske poti in kulinaričnega produkta Emino gastronomsko razvajanje ter pa promocija območja operacij.

Občina bo v izvedbo operacije vključila partnerje, in sicer: Turistično društvo Pristava pri Mestinju, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Osnovno šolo Podčetrtek ter Ljudsko univerzo Rogaška Slatina. V sklopu operacije se bo uredila Emina tematska pot v skupni dolžini 2,6 km, gradbena dela pa bo izvajalo podjetje Tegar, ki ga zastopa Tomo Ilijaš, s katerim je župan Misja podpisal pogodbo v vrednosti 157.000,00 EUR. Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi znaša 175.058,22 EUR, le-ta pa bo sofinancirana v višini 70.000,00 EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS, partnerji pa bodo v letu 2019 zagotovili skupno 105 tisoč EUR.

Kot je ob podpisu pogodbe dejal župan Misja, je občina s podjetjem Tegar že sodelovala, zato se med sabo poznajo in pri izpeljavi ne vidijo težav, Tomo Ilijaš pa je izpostavil, da si želijo tematsko pot urediti v predvidenem časovnem terminu, ob tem pa upajo, da jim vremenske razmere ne bodo povzročale težav, kakor upajo tudi, da bodo s prebivalci, ki živijo v bližini predvidene lokacije tematske poti, dobro sodelovali in da jih pri bivanju z izvedbo gradbenih del ne bodo preveč motili.

Tekst in foto: Karmen Cvirn

Župan Peter Misja in direktor podjetja Tegar Tomo Ilijaš sta podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del na Emini tematski poti v višini 157.000 EUR.
rsz_pogodba_emina


PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.