ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

Objavljeno 15. 02. 2023 |

Spoznajte Zeleno shemo slovenskega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN je torej celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Shema, katere  namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu.

Destinacija GIZ Podčetrtek je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in v letu 2018 tudi prejela Zlati znak Slovenia Green. Kot nosilka takšnega znaka in kot vodilna destinacija makro turistične regije Panonsko−termalna Slovenija je destinacija dolžna (na lokalni, pa tudi nacionalni ravni) kakovostno predstavljati znak Slovenia Green in s tem spodbujati vse deležnike v turizmu, k implementaciji praks trajnostnega vedenja v turizmu.

Na naši destinaciji pa sta znak Slovenia Green prejela tudi:
Apartmaji Ortenia (Slovenia Green Accomodation) in
Kozjanski park (Slovenia Green Park).

Terme Olimia so v letu 2022 prejele tudi znak Green Key,
v letu 2023 pa bo znak prejel tudi Center za promocijo vin, kulture in turizma Banovina.

PRIDRUŽITE SE TUDI VI K ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028
Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026
Strategija razvoja turizma destinacije Podčetrtek
Še več informacij o Zeleni shemi pa na spletni strani STO
NAŠA DESTINACIJA V ZELENI SHEMI:
Krizni načrt turizma
Politika trajnostnega poslovanja
Priročnik za obisk destinacije / Guide for visiting the destination
Ekonomski učinki turizma na destinacijo
Družbeno - kulturni vplivi na destinacijo
Trajnostno poročilo 2020 - 2022
Zelena zaveza

 

green-gold

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.