KAZALNIKI RAZVOJA

Objavil/a Visit Podčetrtek | 5. 01. 2020 |

Turizem v destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje je gospodarska panoga, ki uspešno povezuje gospodarski, civilni in javni sektor destinacije z namenom ekonomsko uspešne, družbeno in okoljsko vzdržne rabe kulturnih in naravnih virov. Vsi udeleženci v turizmu turistične vire rabijo odgovorno in s tem prispevajo k zadovoljstvu vseh vključenih v turizem.

Destinacija Podčetrtek, ki sledi nacionalnim trendom razvoja turizma in je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in oblikovanju 5* butičnih turističnih doživetij, turistom med počitnikovanjem omogoča aktivno in zdravo življenje v objemu »zelene« narave,  doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru.

Naša turistična ponudba temelji na naravi in kulturi, je visoke kakovosti, profesionalna, tradicionalna in ima pridih domačnosti, s čimer omogoča kakovostno sobivanje domačega prebivalstva in turistov. Najbolj nas naredi ponosne dejstvo, da Destinacija GIZ Podčetrtek pomembno prispeva k ugledu in privlačnosti Slovenije na mednarodnih turističnih trgih.

Turizem gradimo  na osnovi termalne vode, naravnih in kulturnih danosti ter drugih izvedenih elementov turistične ponudbe (npr. doživljajski vodni park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie, Jelenov greben, grad Podsreda, Svete gore ipd.). Turistično destinacijo letno obišče okoli 105.000 turistov, kar destinacijo uvršča med 10 najbolj obiskanih destinacij Slovenije.

Destinacija GIZ Podčetrtek je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in v letu 2018 tudi prejela Zlati znak Slovenia Green. Z mnogimi zelenimi projekti smo dokazali, da kakovostno predstavljamo znak Slovenia Green in k implementaciji praks trajnostnega vedenja v turizmu spodbujamo vse deležnike v turizmu, tako tiste znotraj naše destinacije, kot tudi navzven. Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja.

ZELENO OKOLJE – ZELENI PONOS

Drugo ime za Podčetrtek je Zelena destinacija, kjer živijo zeleni ljudje in jo obiskujejo zeleni turisti

Na področju naravnih danosti je naš največji ponos Kozjanski regijski park, ki obsega 206 km² celotne površine in spada med enega izmed najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Večji del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja - NATURA 2000, ki jo določata dve direktivi:

 • Ptičja direktiva - za ohranjanje prosto živečih ptic
 • Habitatna direktiva - za ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

PROJEKTI, KI SO IZBOLJŠALI NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO


Trajnostno mobilno Obsotelje, otvoritev stolpa zdravja in veselja na Rudnici, otvoritev grajske poti, otvoritev Emine tematske poti.

Občina Podčetrtek, imenovana tudi kot Zelena destinacija, ima zelo dobro razvite pohodniške in kolesarske poti, različne dolžine, težavnosti in tipe poti (cestno, gorsko). Kolesarske poti so opremljene z opisi ključnih doživetij oziroma turističnih proizvodov ob posamezni kolesarski poti, opredeljeno težavnostno stopnjo in predvidenim optimalnim časom za doživetje. Kolesarske in pohodniške poti imajo oblikovane in v brezplačno rabo namenjene zemljevide, ki jih turisti lahko pridobijo na lokalnem turistično informacijskem centru oziroma pri večjih turističnih ponudnikih na destinaciji.

KULTURA IN TRADICIJA

Eden pomembnejših turistični proizvodov v naši destinaciji je še vedno Samostan Olimje, ki je bil zgrajen okoli leta 1015.  V sklopu turistične ponudbe se ponuja:

 • ·ogled cerkve,
 • ·ogled stare lekarne,
 • ·ogled zeliščnega vrta,
 • ·ogled trgovinice z zeliščarskimi izdelki, kjer je možen tudi nakup.

samostan-olimje-1091x727

Ko je govora o kulturni dediščini nikar ne smemo pozabiti izpostaviti najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem, Grad Podsreda. Kot najznačilnejši romanski grad na Slovenskem, je eden izmed tistih gradov, ki so mu zgodovinarji namenili nekoliko več pozornosti, predvsem zaradi njegove ohranjenosti. Nemška oblika grajskega imena opozarja na visoko starost stavbe. V gradu je več prostorov, ki zaradi svojih arhitekturnih značilnosti zaslužijo pozornost. V letošnjem letu bo grad postal bogat za 6 namestitvenih kapacitet, ki so bile že v sami strategiji naravnane k zelenemu in trajnostnemu turizmu.

Tradicijo naših krajev pa vsako leto oplemeniti, tudi širni Sloveniji, poznan PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

Praznik kozjanskega jabolka  spada med prireditve, ki pomembno vplivajo na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. S prireditvijo želijo prikazati svoje delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

TIC-zanimivosti-galerija-GradPodsreda-1091x727

NAŠA DESTINACIJA SO NAŠI LJUDJE

100.000 facebook všečkov = 1413 kovančkov človeške dobrote

Velikokrat se vprašamo, kaj družbeni mediji pravzaprav doprinesejo k razvoju družbe. Imamo od njih korist ali samo izgubljamo čas? V Termah Olimia so s svojim večnim in vsem znanim poslanstvom o dobronamernosti in pomoči sočloveku ponovno dokazali, da je dobrota, če le tako želimo, vsepovsod. Da, tudi na Facebooku. V sodelovanju z Malo hišo za otroke na Pilštanju so tako s pomočjo lojalnih sledilcev in termalnih hedonistov s celotnega sveta v zgolj 48 urah zbrali skupaj 1.413 evrov, ki so jih namenili otrokom, potrebnih pomoči, sočutja in ljubezni. 100.000 všečkov so tako proslavili na veličasten način, skupaj z vsemi njimi. Mala hiša Pilštanj stoji v osrčju Krajinskega parka Kozjansko, le korak stran od termalnega kraljestva Term Olimia.

V sklopu Strategije razvoja turizma v destinaciji Podčetrtek so bili oblikovani turistični produkti, ki povezujejo med seboj različne turistične in gostinske ponudnike ter lokalne pridelovalce in izdelovalce lokalnih, avtentičnih izdelkov.
V ponudbi so vključeni tako športne aktivnosti, raziskovanje narave, sprostitev, kulinarična in degustacijska doživetja in pristno spoznavanje kulturne dediščine. S povezovanjem ponudnikov znotraj turističnih produktov skrbimo za enakomeren in pravičen razvoj celotne destinacije. Z izvajanjem le teh pa lahko v prihodnosti pričakujemo tudi nove zaposlitve v turizmu in gospodarski razvoj destinacije na tem področju.

Informiranje deležnikov o varovanju narave

Ker si želimo ostati zelena destinacija, vse deležnike, tako ponudnike, prebivalce kot tudi obiskovalce, redno informiramo kako naj nam pomagajo ohraniti destinacijo Podčetrtek zeleno.

 • ZELENI NAPOTKI ZA OBISK DESTINACIJE PODČETRTEK

  Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba zelene prihodnosti. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem pa si želimo gostiti zeleno naravnane turiste.

 • NAVODILA ZA ZMANJŠANJE ODPADNE HRANE

  Na svetu se zavrže kar tretjina vse pridelane hrane. S hrano, ki jo zavržemo, zavržemo tudi delo (čas, znanje) in energijo, ki sta bila vložena v pripravo hrane. Poleg družbenega in ekonomskega vidika, je pomemben tudi okoljski vidik ravnanja z odpadno hrano.

  Električna energija je eden od temeljnih virov življenja. Brez elektrike bi se lahko poslovili od vseh elektronskih naprav, ki nam lajšajo življenje. Ker se žal elektrika stalno draži, kar nam nazorno prikaže mesečni račun od izbranega ponudnika, lahko sami pripomoremo k zmanjšanju porabe električne energije, tako, da upoštevamo nekaj nasvetov.

 • ZMANJŠANJE STROŠKOV ENERGIJE

  Vsa turistična podjetja na destinaciji pozivamo k ukrepom še nadaljnjega zmanjševanja porabe električne energije ter trajnostnemu delovanju.

 • NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Dandanes je ločevanje odpadkov vedno bolj aktualna tema, ki lahko pomembno pripomore k reševanju problema prevelike količine odpadkov. Letno nastaneta na svetu okoli 2,12 milijardi ton odpadkov. Našem okolju in naravi lahko veliko pomagamo s tem, da začnemo s pravilnim ločevanjem odpadkov že pri sebi doma.

rsz_dsc01306

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.