Kozje PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Praznik kozjanskega jabolka je prireditev, ki pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«.

S prireditvijo prikazujejo prizadevanja pri varovanju naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine Kozjanskega z visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki s starimi sortami jablan.

»Praznik kozjanskega jabolka« je prireditev, s katero v Kozjanskem parku že od leta 2000 zaključujejo celoletno delo v projektu »Oživljanje starih travniških sadovnjakov«. Prireditev združuje domačine, strokovnjake in obiskovalce ter poteka cel teden. Med tednom se odvijajo razni dogodki v povezavi s predstavitvijo narave in kulturne dediščine Kozjanskega parka (razstave, predavanja, delavnice, pohodi), ki jih dopolnjujejo tudi različne razstave, otvoritve in seminarji. Višek doseže praznik v soboto in nedeljo, ko trg prekrijejo stojnice z regionalnimi proizvodi (jabolka, sok, siri, bučno in oljčno olje, zeliščarski izdelki, kruh, pecivo…) ter bogat kulturni program. V vseh teh letih je ostal zvest svojemu poslanstvu in se razvil v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez kiča in kramarije. Postal je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave.

Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju. S prireditvijo želijo prikazati delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.