Kozje PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Praznik kozjanskega jabolka je prireditev, ki pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«.

Trajanje 03:00 - 23:00

S prireditvijo prikazujejo prizadevanja pri varovanju naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine Kozjanskega z visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki s starimi sortami jablan.

»Praznik kozjanskega jabolka« je prireditev, s katero v Kozjanskem parku že od leta 2000 zaključujejo celoletno delo v projektu »Oživljanje starih travniških sadovnjakov«. Prireditev združuje domačine, strokovnjake in obiskovalce ter poteka cel teden. Med tednom se odvijajo razni dogodki v povezavi s predstavitvijo narave in kulturne dediščine Kozjanskega parka (razstave, predavanja, delavnice, pohodi), ki jih dopolnjujejo tudi različne razstave, otvoritve in seminarji. Višek doseže praznik v soboto in nedeljo, ko trg prekrijejo stojnice z regionalnimi proizvodi (jabolka, sok, siri, bučno in oljčno olje, zeliščarski izdelki, kruh, pecivo…) ter bogat kulturni program. V vseh teh letih je ostal zvest svojemu poslanstvu in se razvil v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez kiča in kramarije. Postal je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave.

Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju. S prireditvijo želijo prikazati delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

 

SOBOTA,
7. oktober
od 10. do 18. ure

PROGRAM DOGAJANJA:

 

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
– predstavitev društev in združenj

– tržnica z regionalnimi proizvodi

– predstavitev predelovalnice jabolčnega soka

– tekmovalne in družabne igre
– ustvarjalne delavnice za otroke
– bogat kulturni program

ob 10. uri SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka, podelitev naziva Carjevič leta 2023 in blagovne znamke Sožitje-Kozjanski par. Dogodek bo slavnostno odprl minister za naravne vire in prostor g. Uroš Brežan.
ob 11. uriOdprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO KOZJE
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

 

ob 12. uri Tekmovanje v peki "štrudla" za naziv "Štrudlmojstr/ca.
ob 16. ureTekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu.
od 18. ure dalje

Zabava pod šotorom z Ansamblom Jug.

 

NEDELJA,            
8. oktober 

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

od 10. do 17. ure

Tržnica in bogat kulturni progra, predstavitev društev in združenj in ustvarjalnice za otroke.
od 10:30 do 13.00 ureDružabno kolesarjenje
Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041/968-106
ob 11. uriRekreativni tek na grad Podsreda
Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041/834-761

 

VEČ INFO: https://www.kozjanskojabolko.si/dogajanje/