PODPIS POGODBE ZA TRAJNO MOBILNO OBSOTELJE

Objavil/a Visit Podčetrtek | 15. 06. 2019 |

Župan občine Podčetrtek Peter Misja in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič sta skupaj z Multimedijsko hišo Ibis iz Ljubljane podpisala pogodbo za vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina v skupni vrednosti 134.378 evrov.

Trajnostno mobilno Obsotelje

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta 'Trajnostno mobilno Obsotelje' kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017–2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt 'Trajnostno mobilno Obsotelje' se nanaša na varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem spodbujanja ukrepov trajnostne mobilnosti, hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014–2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: ustvarjanje delovnih mest in večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, Občina Podčetrtek pa bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer Občino Rogaška Slatina, Terme Olimia, d. d, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter Športno društvo Osnovne šole Podčetrtek. V projektu bosta občini nosilki aktivnosti, ki se nanašajo na nakup in postavitev postaj za avtomatizirano izposojo koles v urbanih naseljih. Za to aktivnost v projektu je že bilo izvedeno javno naročilo in kot najugodnejši ponudnik, ki je izpolnjeval razpisne pogoje, je bila izbrana Multimedijska hiša Ibis, d. o. o., iz Ljubljane, s katero sta župana Peter Misja in mag. Branko Kidrič že podpisala pogodbo.

"Z ukrepi trajnostne mobilnosti želimo v lokalnem okolju spodbujati hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa. Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina sta izrazito turistični občini in lokalne skupnosti smo v preteklih letih s pomočjo evropskih sredstev vložile visoka sredstva v izgradnjo kolesarskega omrežja na območju, ki med drugim povezuje Rogaško Slatino in Podčetrtek," je ob podpisu dejal Misja, ki pa še dodaja, da bo omenjeni projekt prav gotovo še ena stopnička višje k nadgrajevanju povezovanja med obema občinama.

Nam skupnim projektom je zadovoljstvo izrazil tudi mag. Branko Kidrič, ki meni, da so skupni projekti rezultat dolgoletnega dobrega sodelovanja, istočasno pa se je zahvalil županu Misji in občini Podčetrtek, ki je peljala postopke pri omenjenem projektu, ob tem pa je Kidrič še poudaril, da se bodo potrudili, da se bo projekt v zadovoljstvo domačinov in turistov v obeh zdraviliških krajih izvedel v predvidenem terminskem planu.

Glavni izzivi omenjenega projekta so razvoj trajnostnega turizma, promocija trajnostne mobilnosti, ki bo omogočala popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujanje kolesarjenja in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti, zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam, razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost, ki bo delovalo po preteku projekta, vpliv na odpiranje delovnih mest, saj bo projekt odprl novo delovno mesto za potrebe vzdrževanja sistema za avtomatsko izposojo koles po zaključku projekta ter pa izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

Omenjeni sistem zajema dobavo in montažo šestih postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer ima vsaka postaja najmanj deset ključavnic oz. mest priklopa koles. Tri postaje bodo na območju občine Podčetrtek in tri postaje na območju občine Rogaška Slatina, prav tako pa sistem zajema dobavo dvainštiridesetih koles, in sicer sedem na vsaki postaji ter električno adaptacijo dvanajstih koles, in sicer dveh na vsaki postaji.

Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi partnerjev znaša 151.992 evrov, le-ta pa bodo sofinancirana v višini 100.000 evrov s strani EU – ESRR in RS. Partnerji pa bodo v letu 2018 zagotovili skupno 51.992 evrov.

Partnerji v operaciji bodo tudi po zaključku projekta vzdrževali vzpostavljeno partnerstvo in v ta namen podpisali partnersko pogodbo po zaključku projekta, s katero se bodo obvezali sodelovati tudi v prihodnje.

Tekst in foto: Karmen Cvirn
rsz_mobilno_obsotelje_1arsz_mobilno_obsotelje_1

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.