OTVORITEV GRAJSKE POTI

Objavil/a Visit Podčetrtek | 18. 10. 2019 |

V sklopu enomesečne obeležitve Praznika kozjanskega jabolka so v Podsredi v sklopu projekta Life naturaviva svojemu namenu predali interaktivno Grajsko pot Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda.

Odprli grajsko pot v Podsredi

V Kozjanskem parku že od septembra leta 2017 sodelujejo v 5-letnem komunikacijskem projektu Biodiverziteta – umetnost življenja z akronimom Life naturaviva. Projekt je sofinanciran iz sredstev LIFE – finančnega instrumenta Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe (60%) ter Ministrstva RS za okolje in prostor (10%). Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, sodeluje pa še 9 ostalih partnerjev, od tega kar 5 slovenskih naravnih parkov. Po besedah Nine Gabron, ki je v Kozjanskem parku zaposlena na projektu Life naturaviva, ima Kozjanski park v sklopu projekta načrtovane številne aktivnosti. Nekatere so že izvedene, druge pa se bodo realizirale še v prihodnje. Med najpomembnejšimi je gotovo letni kino na prostem pod grajskimi zvezdami gradu Podsreda, s katerim obiskovalcem gradu in parka ponujajo dodatne brezplačne vsebine – vrtijo filme z naravovarstveno tematiko in tako širši javnosti na poljuden in zabaven način predstavljajo pomen in ohranjanje biotske pestrosti. Kot je povedala Gabronova, v primeru lepega vremena po projekcijah postavijo tudi svetlobno piramido za nočno opazovanje metuljev in tako obiskovalcem pod strokovnim vodstvom omogočajo spoznavanje bogatega sveta nočnih metuljev njihovega zavarovanega območja. Ponosni so tudi na prenovljeno podobo službenega kombija z namenom promocije biodiverzitete, in sicer so kombi osvežili z nalepko s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami Kozjanskega parka.

Ena izmed pomembnejših projektnih nalog je tudi promocija projekta in biodiverzitete na različnih dogodkih, kot so sejmi, lokalne prireditve in razstave. Tako so projekt Life naturaviva in biotsko pestrost predstavljali na številnih lokalnih sejmih in prireditvah po celotni Sloveniji. Velik pomen dajejo tudi izobraževanju in ozaveščanju različnih ciljnih skupin o pomenu biodiverzitete preko strokovnih predavanj, naravoslovnih izobraževalnih dnevov in delavnic. Številnim obiskovalcem parka in gradu Podsreda skušajo približati pomen biotske pestrosti tudi preko kratkega promocijskega filma, ki je nastal v sklopu projekta.

V sklopu projekta uredili grajsko pot

Največja projektna aktivnost Kozjanskega parka v sklopu projekta pa je ureditev 2 km dolge interaktivne Grajske poti Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda. S potjo bodo poskušali nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in dobijo nova znanja o bogati biotski pestrosti okolice. Dela na Grajski poti so se ob enomesečnem praznovanju Praznika kozjanskega jabolka tudi zaključila. Vključevala so ureditev grajskega ribnika, razširitev poti na določenih delih, postavitev jeklene varovalne vrvi v dolžini 30 m na najnevarnejšem delu poti, postavitev 90 lesenih stopnic na najstrmejšem delu poti, postavitev 4 lesenih mostičkov, izdelava kamnitih oblog struge preko poti, postavljene so bile dvojezične table s številnimi animacijskimi elementi in klopi. Pot ima 14 točk in 9 animacij, kjer si obiskovalci lahko preberejo zanimivosti o poti ter se tudi preizkusijo v svojem znanju.

V sklopu otvoritve je zbrane najprej nagovorila direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, ki je izrazila zadovoljstvo ob vseh aktivnostih, ki so se izvedle v sklopu celomesečnega praznovanja ter seveda zadovoljstvo ob novo urejeni grajski poti, prav tako pa se je ob novi pridobitvi veselila tudi županja Milenca Krajnc. V nadaljevanju je projekt podrobneje predstavila Tatjana Kotnik, vodja projekta. Odprtja se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, ki so se s sedeža Kozjanskega parka v Podsredi podali po grajski poti do gradu Podsreda. Med potjo so se preizkusili v aktivnostih in izkazovanju znanja, svojo pot pa so zaključili na gradu Podsreda, kjer je na grajskem podstrešju zadnja točka poti, ki je posvečena netopirjem.

Piše: Karmen Cvirn
Foto: Kozjanski park
rsz_grajska_pot_1

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.