POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ DESTINACIJE PODČETRTEK ZA LETO 2022

Objavljeno 21. 01. 2023 |

Podeljujejo se priznanja destinacije Podčetrtek

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ za leto 2023 razpisuje naslednja priznanja:
- NAJ LASTNIK/CA ALI MANAGER/KA TURISTIČNEGA PODJETJA V LETU 2022
- NAJ TURISTIČNI DELAVEC/KA V LETU 2022


1. Priznanja za naj lastnika/co ali managerja/ko turističnega podjetja se podeljuje za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled in uspešnost turistične destinacije. Priznanje se podeljuje tudi za dobro delo in odnose z zaposlenimi in dobro sodelovanje z ostalimi ponudniki in GIZ Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje.

2. Priznanja za turističnega delavca/ko 2021 se podeljuje osebi, ki izstopa po svoji učinkovitosti, odnosu med sodelavci, odnosi z gosti in osebi, ki je zgleden primer delavca/ke v turizmu. Naj turistični delavec/ka je lahko prostovoljec/ka ali delavec/ka v turističnem podjetju na kateremkoli delovnem mestu s turizmom povezanih poklicev.

3. Predlog za podelitev priznanja za naj lastnika/cao ali managerja/ko podajo zaposleni, za naj turističnega delavca/ko podajo zaposleni in/ali vodstvo. Predlagatelj/ica za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje. Predloge lahko podajo tudi prebivalci destinacije Podčetrtek in drugi, ki poznajo uspehe kandidata/ke in to ustrezno utemeljijo.

4. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: • Ime in priimek oz. naziv predlagatelja/ice, s točnim naslovom. • Ime in priimek kandidata/ke za priznanje, naziv in delovno mesto. • Iz predloga mora biti razvidno, za katero vrsto priznanja se posreduje predlog. • Utemeljitev dosežkov oz. uspehov ter dejanj, zaradi katerih se osebo predlaga za priznanje. • Predlog kandidata/ke mora predlagatelj/ica podpisati in signirati z žigom, če je predlagatelj/ica pravna oseba.

Rok za predložitev predlogov je do vključno 15. 2. 2023. Predloge pošljite na mail info@visitpodcetrtek.com ali na naslov TIC Podčetrtek, Škofja Gora 1 , 3254 Podčetrtek, s pripisom NOMINACIJA ZA PRIZNANJA.

Predloge bo pregledala in o njih odločila strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občin destinacije Podčetrtek, TIC Podčetrtek (izvajalec razpisa) in zunanji strokovni sodelavec/ka iz turistične stroke. Priznanji se podelita na letnem srečanju turističnih ponudnikov.

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.