ČEZMEJNI PROJEKT

Objavil/a Visit Podčetrtek | 25. 05. 2020 |

Razvojna agencija Sotla. S partnerji nadaljujejo s čezmejnim projektom 'Ride&Bike 2'. Obsotelje in Kozjansko. Uredili bodo tri interpretacijske točke, trasirali in digitalizirali dve poti, destinacijo pa promovirali na turističnih borzah in posneli video.

NOVE VSEBINE ZA KOLESARJE IN KONJENIKE

Razvoja agencija (RA) Sotla s še petimi partnerji od lanskega septembra sodeluje v 30-mesečnem čezmejnem projektu 'Ride&Bike 2'. Gre za nadgradnjo projekta 'Ride&Bike', ki se je zaključil leta 2016. V okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška bodo turistično ponudbo Kozjanskega in Obsotelja povezali s hrvaškim Zagorjem. Osredotočili se bodo na turiste, ki bodo kulturno in naravno dediščino območja spoznavali kot konjeniki ali kolesarji. Dobrih 875.000 evrov vreden projekt, od tega je 85 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev, sicer ni investicijsko naravnan, bo pa tudi nekaj tovrstnih vlaganj. Tako bo na območju Šentjurja testno vzpostavljena avtomatizirana izposoja koles, na projektnem območju pa bo vzpostavljenih 20 inovativnih interpretacijskih postajališč za aktivne obiskovalce. V okviru projekta bodo poskrbeli še za celovito promocijo ter trasirali in digitalizirali nove konjeniške in kolesarske poti.

Obsotelje in Kozjansko

»Čezmejno povezovanje je na območje Obsotelja in Kozjanskega vedno prineslo zanimive nove vsebine in produkte. Prepričani smo, da bo tako tudi v projektu 'Ride&Bike 2'. Dobro urejena kolesarska infrastruktura, aktivna kolesarska in konjeniška društva, mreža podpornih storitev (namestitve, gostinstvo) ter ohranjena naravna in kulturna dediščina z odličnim terenom so velik potencial za razvoj specializiranih oblik konjeniškega in kolesarskega turizma,« je o doprinosu za to območje pojasnila direktorica RA Sotla Bojana Žaberl. Projekt konkretno za Obsotelje in Kozjansko prinaša ureditev treh interpretacijskih točk (v občinah Podčetrtek, Rogaška Slatina in Kozje); trasiranje in digitaliziranje dveh novih tematskih Ride&Bike poti (ena konjeniška in ena kolesarska) ter promocijo destinacije in novih produktov (predstavili se bodo na dveh turističnih borzah v Londonu in Berlinu, posneli promocijska videa o konjeništvu in kolesarstvu na območju, pripravili skupni promocijski spot, uredili novo fotogalerijo destinacije, izvedli študijsko turo za novinarje, oglaševali na spletu, v tiskanih medijih, organizirali čezmejne kolesarske in konjeniške dogodke …).

Partnerji

Zagorska razvojna agencija, RA Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica Savsko Sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija Kozjansko ter Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Tekst in foto: Andreja Kos

rsz_cezmejni_projket_1

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.