PODČETRTEK V ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA

Objavil/a Visit Podčetrtek | 13. 06. 2017 |

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

Občina Podčetrtek  se je pridružil destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Shema do danes združuje že 18 destinacij in 10 ponudnikov z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

V Občini Podčetrtek smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že določili koordinatorja Boštjana Misja, ki bo odgovore za izvedbo celotnega postopka, in sestavili zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

Prek celovitega vodenega postopka bomo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Velik del trajnosti destinacije predstavljajo Terme Olimia, ki iz leta v leto izboljšuje trajnost, kar dokazuje tudi njihova zmanjšana poraba vode v zadnjih treh letih.          

Terme Olimia so zgled vsem nam in zato pozivamo vsa turistična podjetja k ukrepom še nadaljnjega zmanjševanja porabe vode, elektrike, hrane in odpadkov ter trajnostnemu delovanju.

BI SE TUDI VI PRIDRUŽILI? Več info: www.slovenia.info

Analiza anket:
Analiza-za-ankete-za domačine

Analiza-za-turistično-gospodarstvo

Analiza ankete za obiskovalce

tic-podcetrtek-1091x727

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.