PRENOVLJENA ZOBNA AMBULANTA IN NOVO PATRONAŽNO VOZILO

Objavil/a Visit Podčetrtek | 21. 09. 2019 |

Občina Kozje in JZ ZD Šmarje pri Jelšah sta v Zdravstveni postaji Kozje svojemu namenu pre-dali celovito obnovljeno zobno ambulanto z novim pohištvom in novimi napravami, prav tako pa so v sklopu ureditve poskrbeli še za obnovo stopnišča pri vhodu v Zdravstveni dom Kozje, prepleskali so zidove skupnih prostorov, direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah pa je ob tem do-godku namenu in patronažni službi predala novo službeno vozilo.

Tekst in foto: Karmen Cvirn

 »Letošnje leto je bilo v JZ ZD Šmarje pri Jelšah izjemno investicijsko naravnano, veliko pa so k temu pripomogle tudi občine ustanoviteljice. Z mesecem februarjem smo odprli prenovljene ambulante družinske medicine ter nove prostore za zdravstveno vzgojo v Rogaške Slatini, v maju smo odprli nove prostore ambulante pediatričnega oddelka v Podčetrtku, kjer smo zaposlili novo pediatrinjo za področje Kozjanskega in s tem veliko pridobili, saj je danes zdravnike, še bolj pa pediatre, težko dobiti. V mesecu oktobru bomo namenu predali energetsko sanacijo objekta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, takrat pa bomo namenu predali tudi novo reševalno vozilo,« je ob otvoritvi dejala direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak in nadaljevala: »Danes smo izjemno zadovoljni, saj se je v investicijski cikel vključila Občina Kozje, ki je s svojimi sredstvi prenovila vhod v postajo ZD Kozje, mi pa smo poskrbeli za popolno prenovo zobne ambulante, prav tako pa smo financirali nakup novega vozila za potrebe patronažne službe, tako da je skupna vrednost investiranja z naše strani znašala 55 tisočakov.«

Nad zaključeno investicijo je bila navdušena tudi županja občine Kozje Milenca Krajnc. »V letošnjem letu je Občina Kozje skupaj z JZ ZD Šmarje pri Jelšah pristopila k obnovi zobne ambulante, ob tem pa smo poskrbeli tudi za ureditev skupnih prostorov z opleski ter uredili vhod v prostore Zdravstvene postaje Kozje, kjer so bili urejeni opleski na zunanji strani doma ter sanirano stopnišče. V letošnjem letu je Občina Kozje naredila tudi energetsko sanacijo spodnjih poslovnih prostorov skupaj z lekarno ter zamenjala stavbno pohištvo. Skupna vrednost investicije s strani občine znaša 35 tisočakov,« je ob otvoritvi dejala Krajnčeva, ki je ob tem izpostavila še, da je Občina Kozje v imenu občin ustanoviteljic pripravila vlogo na javni razpis za sofinanciranje nujnega reševalnega vozila. Na tem razpisu so bili uspešni in tako pridobili 55 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Ob otvoritvi pa je bila posebne pozornosti deležna patronažna sestra Marija Gajser, ki po več desetletnem delu na področju patronaže v Kozjem odhaja v zaslužen pokoj. V namen dobro preživetega časa v novi službi sta ji besede zahvale zaželeli tako županja Milenca Krajnc kot direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak, ki pa sta prisrčno dobrodošlico zaželeli tudi novi patronažni sestri Martini Ulčnik Kukolja, ki bo odslej opravljala delo patronažne sestre na območju Zdravstvene postaje Kozje. Direktorica je ob tem dogodku novi patronažni sestri skupaj z vodjo Valerijo Verbošek.

Tekst in foto: Karmen Cvirn
rsz_zd_1

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.