SANACIJA PLAZU V PRISTAVI PRI LESIČNEM

Objavil/a Visit Podčetrtek | 29. 11. 2019 |

Na obrobnem delu občine Podčetrtek so sanirali plaz in uredili pripadajočo cestno infrastrukturo, ki je za okoliške prebivalce tolikšnega pomena, da so pripravili simbolno otvoritev, s katero so se želeli zahvaliti županu in Občini Podčetrtek za izvedena dela, ki bodo pripeljala k boljše-mu življenju v kraju.

V občini Podčetrtek se vsakoletno soočajo z več plazovi, med drugim so v letošnjem letu nekoliko več pozornosti kot manjšim plazovom, ki jih je sprožilo poletno neurje, namenili plazu v Zaborovcu ter v Pristavi pri Lesičnem. Po besedah župana Petra Misja se je poleg sprožitve plazu na tem delu podrla tudi škarpa in tako je Občina Podčetrtek pripravila projektno dokumentacijo. Sanacijo plazu v Pristavi pri Lesičnem in Zaborovcu je občina nato prijavila na razpis za pridobitev državnih sredstev, prav tako pa so izvedli skupni razpis za izvajalca del, in sicer je dela opravilo podjetje HPG Brežice.

Skupna vrednost sanacije obeh plazov bo znesla 250 tisočakov, s strani države pa je občina uspela pridobiti sredstva v višini približno 160.000 evrov, preostanek pa so zagotovili iz občinskega proračuna. V sklopu del, ki so bila opravljena v Pristavi pri Lesičnem, je prišlo do sanacije plazu in ureditve nove škarpe, prav tako pa so uredili 200 metrov ceste ter odvodnjavanje v skupni vrednosti 90 tisočakov.

Predsednica Krajevne skupnosti (KS) Virštanj Nada Kodrin je ob simbolni otvoritvi pozdravila in nagovorila vse prisotne ter izrazila zadovoljstvo in hvaležnost, da je tudi v Pristavi pri Lesičnem prišlo do sanacije plazu in ureditve ceste, po kateri upa, da se bodo vozili počasi in varno.

Vse zbrane je v nadaljevanju nagovoril tudi predstavnik domačinov Drago Brilej, ki je vesel, da se je saniral plaz in da se je v sklopu del uredila cesta, ki je bila doslej neprevozna, sedaj pa bo služila ne samo domačinom, ampak tudi poštarju, vzdrževalcem, komunalnemu podjetju in še komu. Brilej se je zahvalil tudi izvajalcem del ter vsem zbranim zaželel, da skupaj preživijo lepo popoldne.

Tekst in foto: Karmen Cvirn
rsz_plaz_4

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.