Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri”.

Logotipi sponzorjev

Vodilni partner:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK

Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji projekta

Ureditev spletne strani bo po najnovejših trendih, da bodo vzpostavljeni pogoji za spletno promocijo. S tem želimo dvigniti zadovoljstvo lokalnega turističnega gospodarstva ter gostov, ki obiščejo našo destinacijo. Povečati želimo prodajo izdelkov in storitev skozi prodajo doživljajskih paketov, ki bodo gostu ponujeni ali si jih bo lahko sestavil sam. V ponudbo želimo vključiti vse ponudnike iz Občine Podčetrtek in Občine Kozje.

Pričakovani rezultati aktivnosti

 • Zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe
 • Booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih
 • Spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov
 • Prevod spletne strani v več jezikov
 • Vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vzpostavitev spletne strani
 2. Projektno vodenje
 3. Pridobivanje informacij o turistični ponudbi

Kratek povzetek operacije

Večina turističnih storitev na območju LTO Podčetrtek je usmerjena k prodaji večjim skupinam (avtobusi). Razlog za to je, da jim turistična dejavnost ni primarna dejavnost, ki bi jim prinašala večino sredstev za preživetje. Posledica te situacije je, da gostje, ki pridejo na našo destinacijo večkrat naletijo na zaprta vrata turistične kmetije, kulturne znamenitosti, zidanice,… S tem zgubljamo/jo denar in ne dosežemo svojih turističnih potencialov.

Večje turistične destinacije ponujajo na spletni straneh t.i. turistične aranžmaje s katerimi ciljajo na individualne goste. Naš cilj je prodaja turističnih izdelkov in storitev preko spleta individualnim gostom, kar bi manjšim ponudnikom omogočilo, da zajamejo tudi ta segment. V ta namen bi vzpostavili novo spletno stran in spletno trgovino s turističnim paketi, izdelki in storitvami. Ker je LTO Podčetrtek receptivna turistična agencija ima vse pogoje za takšen način trženja.

Primer poteka

Individualni gost preko spleta kupi paket, ki vključuje degustacijo vina z narezkom za 2 osebi in se najavi pri ponudniku, ki ta paket ponuja. Turistični ponudnik je obveščen o prihodu gosta in se nanj pripravi, ga postreže in proda. Ponudnik je zaradi tega postal manj odvisen od velikih skupin, ki pridejo z avtobusi in je lahko postregel individualne goste.

Glavni izzivi

 • Dodatna turistična ponudba se ne razvija in stagnira. Lokalni ponudniki so se usmerili k prodaji skupinam (avtobusom), saj je to lažje. Individualni gostje prihajajo samo k večjim turističnim ponudnikom, ki sprejemajo individualne goste in imajo odpiralni čas. Gostje ne doživijo nič novega in počasi postaja trg zasičen. Izziv je kako manjšim turističnim ponudnikom omogočiti prihode individualnih gostov, kljub nerednemu odpiralnemu času.
 • Kako urediti spletno stran, da bo za goste zanimiva in bo zagotavljala kvalitetne informacije, možnosti rezervacije in možnosti nakupa doživetij.

Povezave:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020