KOZJE STARI ZAPORI

Oglejte si prostore nekdanjega Okrajnega sodišča

V Kozjem je na  ogled tudi zapor nekdanjega Okrajnega sodišča. Zapor ima pet celic, razstava pa zajema štiri celične prostore, kjer je prikazano kozjansko sodišče, razstavljene so pisarniške ostaline, gradivo iz dejavnosti sodnijske pisarne ter prikaz zaporniške celice v času delovanja njihove namembnosti. Ogled je možen po predhodni najavi.

fJZ25m