TRAJNOSTNO POROČILO 2017-2020

Objavil/a Visit Podčetrtek | 15. 03. 2019 |

Destinacija Podčetrtek, ki sledi nacionalnim trendom razvoja turizma in je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in oblikovanju 5* butičnih turističnih doživetij, turistom med počitnikovanjem omogoča aktivno in zdravo življenje v objemu »zelene« narave, doseganje osebnega zadovoljstva in notranjega miru.

Naša turistična ponudba temelji na naravi in kulturi, je visoke kakovosti, profesionalna, tradicionalna in ima pridih domačnosti, s čimer omogoča kakovostno sobivanje domačega prebivalstva in turistov. Najbolj nas naredi ponosne dejstvo, da Destinacija GIZ Podčetrtek pomembno prispeva k ugledu in privlačnosti Slovenije na mednarodnih turističnih trgih.

Turizem gradimo  na osnovi termalne vode, naravnih in kulturnih danosti ter drugih izvedenih elementov turistične ponudbe (npr. doživljajski vodni park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie, Jelenov greben, grad Podsreda, Svete gore ipd.). Turistično destinacijo letno obišče okoli 105.000 turistov, kar destinacijo uvršča med 10 najbolj obiskanih destinacij Slovenije.

Destinacija GIZ Podčetrtek je leta 2017 pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma in v letu 2018 tudi prejela Zlati znak Slovenia Green. Z mnogimi zelenimi projekti smo dokazali, da kakovostno predstavljamo znak Slovenia Green in k implementaciji praks trajnostnega vedenja v turizmu spodbujamo vse deležnike v turizmu, tako tiste znotraj naše destinacije, kot tudi navzven. Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja.

center-podcetrtek 1091x727

ZELENO OKOLJE – ZELENI PONOS

Drugo ime za Podčetrtek je Zelena destinacija, kjer živijo zeleni ljudje in jo obiskujejo zeleni turisti

Na področju naravnih danosti je naš največji ponos Kozjanski regijski park, ki obsega 206 km² celotne površine in spada med enega izmed najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Večji del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja - NATURA 2000, ki jo določata dve direktivi:

 • Ptičja direktiva - za ohranjanje prosto živečih ptic
 • Habitatna direktiva - za ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst                      

Nikar ne smemo pozabiti na reko Bistrico, ki velja za eno najlepših in najbolj ohranjenih vodotokov vzhodne Slovenije. Slovi po slikovitih vodnih prizorih in bistri vodi in predstavlja odlično ohranjen del rečnega ekosistema. Oko se turistu spočije, ko ugleda sotesko ZELENJAK, ki jo je vrezala prav Bistrica. Izjemen naravni prizor, ki ga mora videti vsak, ki nas obišče.

Ko nas pot vodi skozi Kozje v kraj Pilštanj, ki spada pod občino Kozje, pa nas tam pozdravi mogočna trška lipa, ki spada v dendrološko naravno vrednost in že šteje približno 150 let. Nedaleč stran je tudi geomorfološki površinski naravni spomenik (skala), ki je nastal s spiranjem mehkejše kamine in so jo poimenovali »Ajdovska žena«. Visoka je do 12m in široka do 2m, ter spominja na žensko z otrokom v naročju in še dandanes med prebivalci kroži zgodba o ajdih.

Če ste se kdaj spraševali od kod rek » ZDRAV KOT DREN«, naj se še malo pomudimo na Pilštanju pri pilštanjskemu ponosu, drevesu, imenovanemu »dren - rumeni dren«. Kot že pove ime, ima cvetove rumene, zraste pa v višino od 6 do 8m. Naše goste radi poučimo tudi o pripravkih iz drnule ter o samih zdravilnih učinkih, ki jih ta ima. Recimo, drenov čaj krepi življenjske sile in telesne moči ljudi in živali ter ugodno vpliva na rast, cvetenje in večji pridelek rastlin. Iz drnulj lahko poleg čaja pripravimo tudi marmelado in sok.  

TIC-zanimivosti-SoteskaZelenjak-1091x727

PROJEKTI, KI SO IZBOLJŠALI NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO

Trajnostno mobilno Obsotelje, otvoritev stolpa zdravja in veselja na Rudnici, otvoritev grajske poti, otvoritev Emine tematske poti.

Občina Podčetrtek, imenovana tudi kot Zelena destinacija, ima zelo dobro razvite pohodniške in kolesarske poti, različne dolžine, težavnosti in tipe poti (cestno, gorsko). Kolesarske poti so opremljene z opisi ključnih doživetij oziroma turističnih proizvodov ob posamezni kolesarski poti, opredeljeno težavnostno stopnjo in predvidenim optimalnim časom za doživetje. Kolesarske in pohodniške poti imajo oblikovane in v brezplačno rabo namenjene zemljevide, ki jih turisti lahko pridobijo na lokalnem turistično informacijskem centru oziroma pri večjih turističnih ponudnikih na destinaciji.

Trajnostno mobilno Obsotelje

Za vse ljubitelje kolesarjenja sta Župan občine Podčetrtek Peter Misja in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič skupaj z Multimedijsko hišo Ibis iz Ljubljane podpisala pogodbo za vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina. Projekt 'Trajnostno mobilno Obsotelje' se nanaša na varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem spodbujanja ukrepov trajnostne mobilnosti, hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014–2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: ustvarjanje delovnih mest in večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. "Z ukrepi trajnostne mobilnosti želimo v lokalnem okolju spodbujati hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa. Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, Občina Podčetrtek pa bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer Občino Rogaška Slatina, Terme Olimia, d. d, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter Športno društvo Osnovne šole Podčetrtek.

olimje-kolesarska 1091x727

Na projekt, na katerega smo še posebej ponosni je OTVORITEV STOLPA ZDRAVJA IN VESELJA NA RUDNICI

Ker imamo v Sloveniji sprejeto strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma je potrebno poskrbeti za avtentične zgodbe kot je izgradnja Stolpa zdravja in veselja na Rudnici.  Zelo smo ponosni, da je tudi naša destinacija Podčetrtek s projektom kot je ta doprinesla k dejstvu, da Slovenija postaja že bolj zelena, aktivna in  zdrava ponudnica petzvezdničnih doživetij, kjer se bo dalo 365 dni v letu početi marsikaj, kot tudi obiskati RAZGLEDNI STOLP NA RUDNICI,  ki je visok kar 40 metrov.  Dejstvo je, da sodobnim gostom ni več dovolj, da imajo sobo in konkretno ceno. Želijo si samo vrhunske nastanitvene kapacitete, vrhunsko kulinariko, avtentične zgodbe, doživetja, in vse to smo ljudje v občini Podčetrtek z vsemi, ki se ukvarjajo s turizmom, prepoznali že pred časom in to povezovanje je pripeljalo do tega, da se ta razvoj na nek način razvija v pravo trajnostno smer.

Stolp Rudnica

Otvoritev grajske poti v Podsredi

V Podsredi so v sklopu projekta Life naturaviva svojemu namenu predali interaktivno Grajsko pot Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda.

V Kozjanskem parku že od septembra leta 2017 sodelujejo v 5-letnem komunikacijskem projektu Biodiverziteta – umetnost življenja z akronimom Life naturaviva. Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, sodeluje pa še 9 ostalih partnerjev, od tega kar 5 slovenskih naravnih parkov. Kozjanski park ima v sklopu projekta načrtovane številne aktivnosti. Med najpomembnejšimi je gotovo letni kino na prostem pod grajskimi zvezdami gradu Podsreda, s katerim obiskovalcem gradu in parka ponujajo dodatne brezplačne vsebine – vrtijo filme z naravovarstveno tematiko in tako širši javnosti na poljuden in zabaven način predstavljajo pomen in ohranjanje biotske pestrosti. V primeru lepega vremena po projekcijah postavijo tudi svetlobno piramido za nočno opazovanje metuljev in tako obiskovalcem pod strokovnim vodstvom omogočajo spoznavanje bogatega sveta nočnih metuljev njihovega zavarovanega območja. V sklopu projekta so uredili tu grajsko pot. S potjo bodo poskušali nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in dobijo nova znanja o bogati biotski pestrosti okolice. Pot ima 14 točk in 9 animacij, kjer si obiskovalci lahko preberejo zanimivosti o poti ter se tudi preizkusijo v svojem znanju.

Otvoritev Emine tematske poti

 V občini Podčetrtek so namenu predali tudi urejeno Emino tematsko pot v dolžini 2,6 km, ki se začne na koncu vasi Pristava, se vzpne do cerkve sv. Eme in se nato spusti do Vonarskega jezera ter je sestavni del Emine romarske poti. Cilj operacije Ureditve Emine tematske poti je bil razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov, in sicer Emine tematske poti in kulinaričnega produkta Emino gastronomsko razvajanje ter promocija območja operacij.

KULTURA IN TRADICIJA

Eden pomembnejših turistični proizvodov v naši destinaciji je še vedno Samostan Olimje, ki je bil zgrajen okoli leta 1015.  V sklopu turistične ponudbe se ponuja:

 • ·ogled cerkve,
 • ·ogled stare lekarne,
 • ·ogled zeliščnega vrta,
 • ·ogled trgovinice z zeliščarskimi izdelki, kjer je možen tudi nakup.

Ko je govora o kulturni dediščini nikar ne smemo pozabiti izpostaviti najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem, Grad Podsreda. Kot najznačilnejši romanski grad na Slovenskem, je eden izmed tistih gradov, ki so mu zgodovinarji namenili nekoliko več pozornosti, predvsem zaradi njegove ohranjenosti. Nemška oblika grajskega imena opozarja na visoko starost stavbe. V gradu je več prostorov, ki zaradi svojih arhitekturnih značilnosti zaslužijo pozornost. V naslednjem letu bo grad postal bogat za 6 namestitvenih kapacitet, ki so bile že v sami strategiji naravnane k zelenemu in trajnostnemu turizmu.

Tradicijo naših krajev pa vsako leto oplemeniti, tudi širni Sloveniji, poznan PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

Praznik kozjanskega jabolka  spada med prireditve, ki pomembno vplivajo na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. S prireditvijo želijo prikazati svoje delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

kozjansko_jabolko 1091x727 

NAŠA DESTINACIJA SO NAŠI LJUDJE

100.000 facebook všečkov = 1413 kovančkov človeške dobrote

Velikokrat se vprašamo, kaj družbeni mediji pravzaprav doprinesejo k razvoju družbe. Imamo od njih korist ali samo izgubljamo čas? V Termah Olimia so s svojim večnim in vsem znanim poslanstvom o dobronamernosti in pomoči sočloveku ponovno dokazali, da je dobrota, če le tako želimo, vsepovsod. Da, tudi na Facebooku. V sodelovanju z Malo hišo za otroke na Pilštanju so tako s pomočjo lojalnih sledilcev in termalnih hedonistov s celotnega sveta v zgolj 48 urah zbrali skupaj 1.413 evrov, ki so jih namenili otrokom, potrebnih pomoči, sočutja in ljubezni. 100.000 všečkov so tako proslavili na veličasten način, skupaj z vsemi njimi. Mala hiša Pilštanj stoji v osrčju Krajinskega parka Kozjansko, le korak stran od termalnega kraljestva Term Olimia. Že na prvi pogled je pravljična. A ko pokukamo v njeno notranjost in se sprehodimo čez teraso na vrt, ugotovimo, da je to najlepša in najbolj srčna pravljica daleč naokoli. V njej prebivajo junaki in junakinje vseh starosti in tisočerih življenjskih zgodb. Mala hiša je prvi dom zavetja za otroke v Sloveniji s celodnevno oskrbo. Nudi jim vse, česar ne smemo prikrajšati otrokom. Že več kot desetletje si tako Mala hiša prizadeva za lepše, srečnejše in razigrano življenje otrok, ki so se zaradi neurejenih družinskih ali socialnih razmer znašli v stiski. Na leto tako v hiši gostuje preko 200 otrok, v zadnjem desetletju pa so nasmeh na obraz pričarali številnim, starejšim otrokom in včasih tudi njihovim staršem. Vrata so odprta vsakomur in vsak se iz nje vrne srečnejši in srčnejši. Ne samo tisti, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi tisti, ki radi pomagamo.

rsz_mala_hisa_1

POSLOVANJE TURISTIČNIH PODJETIJ IN INFORMIRANJE DELEŽNIKOV O VAROVANJU NARAVE

Destinacija Podčetrtek se lahko pohvali z velikim številom prenočitvenih zmogljivosti oziroma z bogatim gostinsko nastanitvenim sektorjem.  Po podatkih poslovnega registra Slovenije ima destinacija registriranih (maj 2018) 46 poslovnih subjektov, katerih dejavnosti se nanašajo na področje turizma. Glavnina (25) spada v občino Podčetrtek, sledita pa Občini Kozje (16) in občina Bistrica ob Sotli (5). Podrobnejša analiza poslovnega sektorja kaže, da gre v večini (33 od 46) za podjetja, katerih osnovna dejavnost je povezana s prehrambnim gostinstvom (restavracije, gostilne), sledi pa dejavnost oddaje nastanitvenih kapacitet (12 od 46). Na destinaciji je tudi en subjekt, ki ima registrirano dejavnost organizacije in posredovanja turističnih potovanj.  Glede na strukturo zaposlenih gre v večini za mikro in pretežno družinska podjetja.

Turistična destinacija predstavlja skupnost dobrih 7700 prebivalcev, ki letno gosti slabih 105.000 turističnih prihodov. Na destinaciji deluje več kot 80 organizacij civilne družbe, katerih osnovna dejavnost in interesi imajo povezave s turizmom. Med za turizem ključnimi je 9 turističnih društev, ostala društva primarno izvajajo dejavnosti v interesu domačega prebivalstva. Ne glede na to pa njihove dejavnosti pomembno dopolnjujejo turistično ponudbo regije.

V sklopu Strategije razvoja turizma v destinaciji Podčetrtek so bili oblikovani turistični produkti, ki povezujejo med seboj različne turistične in gostinske ponudnike ter lokalne pridelovalce in izdelovalce lokalnih, avtentičnih izdelkov. V ponudbi so vključeni tako športne aktivnosti, raziskovanje narave, sprostitev, kulinarična in degustacijska doživetja in pristno spoznavanje kulturne dediščine. S povezovanjem ponudnikov znotraj turističnih produktov skrbimo za enakomeren in pravičen razvoj celotne destinacije. Z izvajanjem le teh pa lahko v prihodnosti pričakujemo tudi nove zaposlitve v turizmu in gospodarski razvoj destinacije na tem področju. Naj omenimo samo nekaj od skupnih produktov oziroma doživetij:

 • AKTIVNO Z NATURO 2000

  Poletje v objemu narave v Naturi 2000 na Kozjanskem. Domačija Hernavs – HERBALIJA, stara preko 120 let, ponuja prijetno podeželsko nastanitev kategorizirano s štirimi jabolki. Nahaja se v popolnoma zasebnem okolju, neoporečni naravi ter mirom potrebnim za sprostitev. Na domačiji sledijo ekološkim standardom in so kolesarjem prijazna kmetija.

 • DOŽIVETJA NA JELENOVEM GREBENU

  Vabljeni v Olimje, na greben, s kot je prečudovit pogled na sosednji Samostan Olimje, na Jelenov greben. V lastni režiji si boste ogledali domačijo ter hranili jelene s koruzo, ki jo boste s kuponom vnovčili v njihovi lokalni trgovinici, za konec pa se boste posladkali še z panakoto ali domačim zavitkom.

 • DOŽIVI OBSOTELJE IN KOZJANSKO

  Če želite doživeti vso pestrost in raznolikost Obsotelja in Kozjanskega se pridružite izletu, ki vas bo popeljal od najbolj grajskega gradu, preko mini pivovarne in golf igrišča, do samostana s čokoladnico in vas na koncu pripeljal do trenutka, ko boste od blizu spoznavali jelene. Nepozabne dogodivščine so le korak stran.

 • ENODNEVNI IZLET PO KOZJANSKEM

  Vabljeni v osrčje Kozjanskega na enodnevni izlet, za vas so pripravili zanimiv program, ki je primeren predvsem za skupine. V okviru izleta se boste seznanili s čebelarstvom, mlinarstvom, bogato zgodovino območja, naravno in kulturno dediščino Kozjanskega ter okusili del odlične kulinarike. Zagotovo se boste imeli nepozabno lepo.

 • PO KOZJANSKIH DOMAČIJAH

  Doživetje vas bo popeljalo po Kozjanskih domačijah, kjer si boste lahko ogledali delovanje mlina nekoč in danes, pa tudi kakšno je bilo včasih šolstvo in sodstvo v teh krajih. Zagotovo pa bo to doživetje navdušilo vse gurmane, ki želite okusiti pristne domače izdelke in gostoljubje kozjanskih domačij.

 • ZELENI PAKET LOKALNIH EKOLOŠKIH DOBROT

  Vabljeni na enodnevni izlet, kjer boste občudovali naravne znamenitosti, raziskovali lokalno ekološko ponudbo in prisluhnili pestri zgodovini teh krajev. Poleg degustacije domačih dobrot se boste tudi sami preizkusili v izdelavi nekaterih izdelkov. Po razvajanju čutov v wellnessu Orhidelia pa sledi še pristna domača večerja v restavraciji Amon.

  Informiranje deležnikov o varovanju narave

  Ker si želimo ostati zelena destinacija, vse deležnike, tako ponudnike, prebivalce kot tudi obiskovalce, redno informiramo kako naj nam pomagajo ohraniti destinacijo Podčetrtek zeleno.

 • ZELENI NAPOTKI ZA OBISK DESTINACIJE PODČETRTEK

  Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba zelene prihodnosti. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem pa si želimo gostiti zeleno naravnane turiste.

 • NAVODILA ZA ZMANJŠANJE ODPADNE HRANE

  Na svetu se zavrže kar tretjina vse pridelane hrane. S hrano, ki jo zavržemo, zavržemo tudi delo (čas, znanje) in energijo, ki sta bila vložena v pripravo hrane. Poleg družbenega in ekonomskega vidika, je pomemben tudi okoljski vidik ravnanja z odpadno hrano.

  Električna energija je eden od temeljnih virov življenja. Brez elektrike bi se lahko poslovili od vseh elektronskih naprav, ki nam lajšajo življenje. Ker se žal elektrika stalno draži, kar nam nazorno prikaže mesečni račun od izbranega ponudnika, lahko sami pripomoremo k zmanjšanju porabe električne energije, tako, da upoštevamo nekaj nasvetov.

 • ZMANJŠANJE STROŠKOV ENERGIJE

  Vsa turistična podjetja na destinaciji pozivamo k ukrepom še nadaljnjega zmanjševanja porabe električne energije ter trajnostnemu delovanju.

 • NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

  Dandanes je ločevanje odpadkov vedno bolj aktualna tema, ki lahko pomembno pripomore k reševanju problema prevelike količine odpadkov. Letno nastaneta na svetu okoli 2,12 milijardi ton odpadkov. Našem okolju in naravi lahko veliko pomagamo s tem, da začnemo s pravilnim ločevanjem odpadkov že pri sebi doma.

 • AKCIJSKI NAČRT

Z akcijskim načrtom želimo izboljšati stanje trajnostnega razvoja na naši destinaciji.

Turizem v destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje je gospodarska panoga, ki uspešno povezuje gospodarski, civilni in javni sektor destinacije z namenom ekonomsko uspešne, družbeno in okoljsko vzdržne rabe kulturnih in naravnih virov. Vsi udeleženci v turizmu turistične vire rabijo odgovorno in s tem prispevajo k zadovoljstvu vseh vključenih v turizem.

vinogradi 1091x727

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.