KOZJE PILŠTANJ S OKOLICOM

Trgovište Pilštanj sa stupom srama

Pilštanj je srednjovjekovno trgovište u srcu Kozjanskoga i jedno od najstarijih naselja u južnoj Štajerskoj. Danas je to naselje spomenik kulture u zaštićenom području Kozjanskog parka. Kao trgovište spominje se još 1404. godine, a 1432. dodijeljena su mu prava trgovišta, a time i pravo na prvi sajam na dan zaštitnika župe sv. Mihaela. U Pilštanju možete pogledati župnu crkvu, kuće na trgu s bogatim portalima, stup srama, pastirsku gmajnu, znameniti pilštanjski drijenak, Ajdovsku ženu, staru školu i Emin gaj. A uza sve to moći ćete poslušati i zanimljive legende iz prošlosti i priče o sadašnjosti.

TIC-zanimivosti-galerija-Pranger1-1091x727

Između dva vrha, između dva dvorca

Trgovište Pilštanj smjestilo se između dva brda, na jednom je stajao dvorac (Peilenstein) koji se prvi put spominje 963. godine, a na drugom Drenski dvorac (Hartenstein). Danas su oba ruševine. U vrijeme turskih upada u Pilštanju je bila postaja za obavješćivanje koja je krjesovima upozoravala na opasnost. O Pilštanjskom dvorcu kruže mnoge legende koje su najčešće povezane sa svetom Emom, prvom slovenskom misionarkom i sveticom.

TIC-zanimivosti-galerija-TrgPilstanj1-1091x727

Rodno mjesto svete Eme

Prema narodnoj predaji sveta Ema rodila se u 10. st. u Pilštanju. Nakon tragične smrti obaju sinova i muža svoje posjede ostavila je samostanu na Krki na Koroškem, a kasnije ih je preuzela krška biskupija. Ema je među svojim podanicima bila poznata kao dobra grofica koja se brinula za blagostanje ljudi. Godine 1938. proglašena je sveticom – i do danas je jedina slovenska svetica. Sv. Emi u Pilštanju je posvećen Emin gaj gdje se u zaklonu drveća održavaju kulturni događaji. Kroz Pilštanj vodi i Emin hodočasnički put koji povezuje mjesta u Sloveniji i Austriji.

TIC-zanimivosti-galerija-Sv-Ema1-1091x727

Žuti drijenak

Posebnost je Pilštanjčana ili Drnuljčana i danas prerada drenjina u marmelade i drnulovec (liker od drenjina). Drijenak ima iznimno tvrdo stablo, a njegovi listovi upotrebljavaju se za pripremu ljekovitog čaja. Zbog žutog cvijeta u rano proljeće izrazito se ističe u prirodi, zato na Cvjetnu nedjelju u pilštanjskim buketima drijenak ne smije nedostajati. O drijenku govori i Pilštanjska himna: „Čez Pilštanj voda teče, drnule peremo ...“ („Kroz Pilštanj voda teče, drenjine peremo...“).

TIC-zanimivosti-galerija-RumeniDren1-1091x727

Kukovičičev mlin

Posjetite Kukovičičev mlin, jedan od rijetkih mlinova na vodu u Sloveniji koji još radi i bogatu obiteljsku tradiciju uspješno povezuje sa suvremenim načinima proizvodnje. Na ekološkom imanju Kukovičič ponudit će vam vođeno razgledanje za skupine, škole, obitelji i društva, organizaciju ekoradionica i degustacije domaćih proizvoda. Proizvode ih na ekološki način, za što imaju i ekološki certifikat.

TIC-zanimivosti-galerija-KukovicicevMlin1-1091x727

Slatki doživljaj u društvu pčela

Da su u Pčelarstvu Kozmus posebno važne, osjetit ćete na svakom koraku. Već na samom dolasku, kad će vas dočekati dr. Peter Kozmus, potpredsjednik Svjetske pčelarske organizacije i stručnjak za pčelarstvo koji se i profesionalno bavi zaštitom kranjske sivke, osjetit ćete poštovanje i ljubav prema tim nadasve važnim malim bićima koja su sve ugroženija. Saznat ćete i zašto se pčele u Kozjanskom dobro razvijaju i zašto je njihov med drugačiji te kako je 20. svibnja postao Svjetski dan pčela upravo na inicijativu Slovenaca.

TIC-zanimivosti-galerija-CebelarstvoKozmus1-1091x727

„Ajdovska žena“ kod Pilštanja

„Ajdovska žena“ kod Pilštanja prirodna je kamena skulptura koja od davnine golica ljudsku maštu. Zaštićena je kao spomenik prirode. Na strmom šumovitom usponu nad obalom Bistrice pod naseljem Pilštanj u zrnatom dolomitu nalazi se više kamenih skulptura nastalih erozijom. Najslikovitija je „Ajdovska žena“. Visoka je do 12 m (7 m na ravnoj strani strani) i široka do 2 m. Podsjeća na ženu s djetetom u naručju iako je kameni dio koji je predstavljao dijete otpao. Postoji više verzija priče o njezinu nastanku, a jedna od njih kaže da se ta žena skamenila kad je proklela sunce.

TIC-zanimivosti-galerija-AjdovskaZena1-1091x727

Oglejte si še

Vinoteke i vinski podrumi

IMANJE AMON

Osjetite suživot s prirodom koji će vam razbistriti osjetila i umiriti um.

Pročitajte više