MAGNET GRAD PODSREDA

Magnet z ilustracijo ali fotografijo gradu Podsreda.