Kozje 20. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Praznik kozjanskega jabolka je prireditev, ki pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«..

»Praznik kozjanskega jabolka« je prireditev, s katero v Kozjanskem parku že od leta 2000 zaključujejo celoletno delo v projektu »Oživljanje starih travniških sadovnjakov«.