Trgovina

Vsi izdelki (63) Hrana (21) Lokalni spominki (24) Pijača (12) Vstopnice in ogledi (5) Vsa doživetja (36)

Vstopnice in ogledi

DEŽELA PRAVLJIC IN DOMIŠLJIJE

V Koči pri čarovnici je vedno zanimivo. Vstopili boste v skrivno deželo pravljic in domišljije, si ogledali kako so včasih živeli in občudovali spominke iz različnih koncev sveta. Tukaj se boste sprostili ter se veseli in polni optimizma vrnili nazaj v realnost.

3,00 €
Preberi več
Vstopnice in ogledi

GRAD PODSREDA

Grad Podsreda je eden najbolje ohranjenih in kvalitetno oblikovanih gradov na naših tleh. Leži na območju mogočne fevdalne posesti, ki jo je imela na Kozjanskem grofica Hema Breže-Selška, na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda.

5,00 €
Preberi več

Da imajo pri njih čebele poseben pomen, boste začutili na vsakem koraku.

11,00 €
Preberi več
Vstopnice in ogledi

Planetarij Odiseja

Planetarij Odiseja je edini planetarij v Sloveniji, kjer lahko doživite vesolje v 360°. Vsebine so multimedijske in razložene na poljudnoznanstveni način ter so primerne za vse od petega leta starosti naprej. Obisk planetarija je atrakcija in doživetje za družine, posameznike in organizirane skupine. Doživite vesolje!

5,00 €
Preberi več

Ogled srednjeveškega trga Podsreda s prangerjem, rastlinsko čistilno napravo, prestolom Carjeviča in cerkvijo sv. Janeza Krstnika. Sledi ogled Slovensko-bavarske hiše s kipom Antona Aškerca in občasnimi razstavami.

2,50 €
Preberi več