Trgovina

Vsi izdelki (45) Hrana (19) Lokalni spominki (13) Pijača (12) Vstopnice in ogledi (1) Vsa doživetja (30)

Ogled srednjeveškega trga Podsreda s prangerjem, rastlinsko čistilno napravo, prestolom Carjeviča in cerkvijo sv. Janeza Krstnika. Sledi ogled Slovensko-bavarske hiše s kipom Antona Aškerca in občasnimi razstavami.

2,50 €
Preberi več