Trgovina

Vsi izdelki (63) Hrana (21) Lokalni spominki (24) Pijača (12) Vstopnice in ogledi (5) Vsa doživetja (10)

Vstopnice in ogledi

GRAD PODSREDA

Grad Podsreda je eden najbolje ohranjenih in kvalitetno oblikovanih gradov na naših tleh. Leži na območju mogočne fevdalne posesti, ki jo je imela na Kozjanskem grofica Hema Breže-Selška, na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda.

5,00 €
Preberi več

Knjiga o naravnih parkih, nezavarovanih območjih in geoparkih v Sloveniji.

39,90 €
Preberi več
Lokalni spominki

MAGNET GRAD PODSREDA

Magnet z ilustracijo ali fotografijo gradu Podsreda.

2,50 €
Preberi več
Lokalni spominki

SESTAVLJANKA

Sestavljanka-izrezanka štirih zavarovanih ptic Kozjanskega parka: vijeglavke, zelene žolne, rjavega srakoperja – samca in rjavega srakoperja – samičke.

1,00 €
Preberi več
Lokalni spominki

SKODELICA JABOLKO

Bela keramična skodelica z motivom starih sort kozjanskih jabolk.

3,50 €
Preberi več